Jaunimo priemonių rinkinys

2022-08-04

Ne pelno siekiančio Humanitarinių technologijų centro (CHT) jaunimo priemonių rinkinys yra nemokamas skaitmeninių įgūdžių šaltinis, kuriame nagrinėjama, kaip naudojame socialinę žiniasklaidą, ir paaiškinama, kaip ji veikia praktiškai.

Įkvėptas idėjos, kad kiekvienas, kuris naudojasi socialine žiniasklaida, nusipelno žinoti, kaip ji veikia, Jaunimo priemonių rinkinys yra interaktyvus planas, suteikiantis žmonėms galimybę išsamiau susipažinti su mūsų socialinės žiniasklaidos aplinka.

Socialinės žiniasklaidos veiksmų planas

Šaltinis sudarytas iš įvairių vadovų, kurie yra interaktyvūs ir su kuriais lengva dirbti. Jais galima naudotis individualiai arba dirbti grupėse ir komandose. Planą taip pat galima naudoti klasėje arba per internetines pamokas.

Kiekvienas vadovas naudingas atskirai ir skirtas konkrečiai temai. Tačiau vadovai geriausiai veikia, kai naudojami kaip visa mokymo programa.  Jie skirti pedagogams, dirbantiems su 13–25 metų jaunuoliais, tačiau jais gali naudotis visi, norintys sužinoti apie šias problemas ir siekti humaniškos, tvarios ir teisingos ateities.

Temos ir vadovai

Interaktyviame žemėlapyje, sugrupuotame skirtingomis spalvomis, atsižvelgiant į temą, lygį ir tikslą, pateikiami technologijų ir informacinės aplinkos aspektai, padedantys suprasti, kaip naudojame socialinę žiniasklaidą ir kaip ji veikia. Pirmieji 5 vadovai sujungti į vieną grupę ir juose nagrinėjama visur plintanti socialinės žiniasklaidos galia: kodėl ji sukelia tokią priklausomybę, kaip ji patraukia mūsų dėmesį - ir kokia yra mūsų dėmesio kaina.

Susipažinkite su pirmuoju vadovu „Dėmesio ekonomika“, kuriame sužinosite pagrindinius ekonominius veiksnius, kurie skatina technologijų įmones parduoti jūsų dėmesį ir elgseną, o taip pat kaip socialinės žiniasklaidos įmonės gauna pinigų. Antrajame vadove „Įtikinimo technologijos“ galite sužinoti, kaip technologijos iš tikrųjų veikia mus ir, savo ruožtu, keičia mūsų elgseną. Socialiniuose tinkluose ir smegenyse tyrinėjama, kokiu mokslu grindžiama socialine žiniasklaida ir kaip ji mus stebi. Pirmasis vadovų rinkinys baigiamas vadovu Pažvelgus į pasekmes, nagrinėjantis technologijų keliamas problemas, ir į tai, kaip jos iškreipia mūsų požiūrį į pasaulį.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Kompiuterio panaudojimas
Programinės įrangos ir programų kūrimas ir analizė
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Metodika

Kiekviename vadove pateikiami klausimai ir veikla, kurie gali būti savarankiški arba atliekami grupės ar klasės aplinkoje. Kiekvienas vadovas gali būti naudingas atskirai, nors geriausia, kai jais naudojamasi kartu kaip išsamia mokymo programa.

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Mokymo programos
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė