Piliečiams skirta skaitmeninės kompetencijos programa („DigComp“)

2022-08-04

Piliečiams skirta Europos skaitmeninės kompetencijos programa, dar vadinama „DigComp“, yra priemonė Europos piliečių skaitmeninei kompetencijai gerinti ir ja grindžiamos nacionalinės skaitmeninių įgūdžių sistemos ir strategijos.

Pirmą kartą paskelbta 2013 m., „DigComp“ tapo pagrindiniu įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiama stiprinti skaitmeninę kompetenciją ES arba nacionaliniu lygmeniu, atskaitos tašku. Nuo tada antrasis sistemos leidimas „DigComp 2.0“ buvo atnaujintas įtraukiant naują žodyną ir suvienodintus aprašus. Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC) parengtas „DigComp“ buvo sukurtas kaip mokslinis projektas, pagrįstas konsultacijomis ir įvairių švietimo ir mokymo bei pramonės suinteresuotųjų subjektų ir politikos formuotojų atsiliepimais. Projektas pradėtas Švietimo ir kultūros generaliniame direktorate ir buvo toliau plėtojamas Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD.

„DigComp“ atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant plataus užmojo ES tikslų, nustatytų skaitmeniniame dešimtmetyje ir kompase, susijusių su visų gyventojų skaitmeninių įgūdžių tobulinimu, kad iki 2030 m. 80 proc. ES piliečių turės pagrindinius skaitmeninius įgūdžius.
 

„DigComp“ struktūra

„DigComp“ nurodo kelias kompetencijos sritis: raštingumas informacijos ir duomenų srityje, komunikacija ir bendradarbiavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas ir problemų sprendimas. Nuo pat „DigComp“ sukūrimo politikos formuotojams, nacionalinėms vyriausybėms ir vietos bei regionų valdžios institucijoms pavyko pasiekti tam tikrų tikslų, informuojant apie veiksmus, kurių imtasi užimtumo, švietimo ir mokymo bei mokymosi visą gyvenimą srityse.

Sistema naudojama siekiant padėti formuoti politiką, kuria remiamas gebėjimų stiprinimas skaitmeninių gebėjimų srityje, ir planuojant švietimo ir mokymo iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti konkrečios tikslinės grupės skaitmeninius įgūdžius. Programa „DigComp“ taip pat pateikia bendrus apibrėžimus, kaip nustatyti ir apibūdinti pagrindines skaitmeninės kompetencijos sritis, taigi tai yra bendras Europos lygmens atskaitos taškas.
 

DigComp 2.1: atnaujinta „DigComp“

Remiantis pamatiniu konceptualiu modeliu, paskelbtu „DigComp 2.0“, 2018 m. buvo paskelbta ir toliau plėtojama „DigComp 2.1“. Šioje atnaujintoje programoje pateikti aštuoni mokymosi ir užimtumo srities kvalifikacijos lygiai ir naudojimo pavyzdžiai. Naujojo proceso tikslas – išplėsti pradinius tris kvalifikacijos lygius į išsamesnį aštuonių lygių aprašymą, taip pat pateikti šių lygių naudojimo pavyzdžių, taip padedant suinteresuotiesiems subjektams toliau įgyvendinti „DigComp“. 

Aštuoni gebėjimų lygiai buvo apibrėžti remiantis mokymosi rezultatais (vartojant veiksmažodžius) ir įkvėpti Europos kvalifikacijų sąrangos (EKS) struktūros ir žodyno. Kiekvieno lygmens aprašyme pateikiamos žinios, įgūdžiai ir požiūriai, o tai reiškia, kad piliečiai įgyja daugiau kompetencijos pagal savo kognityvinį iššūkį, užduočių, kurias jie gali atlikti, sudėtingumą ir jų savarankiškumą atliekant užduotį.

 

„DigComp 2.2“ atnaujinimas: daugiau kaip 250 naujų žinių ir įgūdžių pavyzdžių

2022 m. kovo 22 d. JRC paskelbė naują didelį „DigComp“ atnaujinimą. Šiame naujame plataus užmojo atnaujinime („DigComp 2.2“) pateikiama daugiau kaip 250 naujų žinių, įgūdžių ir požiūrių pavyzdžių siekiant padėti Europos piliečiams įsivertinti, nustatyti mokymo pasiūlymus ir ieškoti darbo. 

Naujuoju atnaujinimu siekiama piliečius pasitikint ir saugiai įtraukti į skaitmenines technologijas, atsižvelgiant į besiformuojančias technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą (DI), daiktų internetą, duomenų tvarkymą bei naujus reiškinius, atsiradusius dėl pandemijos krizės, dėl kurių atsirado poreikis nustatyti naujus ir didesnius piliečių ir darbuotojų skaitmeninės kompetencijos reikalavimus.

Naujame leidinyje taip pat pateikiama esamos informacinės medžiagos, skirtos „DigComp“, konsoliduojanti anksčiau paskelbtus leidinius ir nuorodas, apžvalga.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Metodika

„DigComp 2.0“ nustatyti pagrindiniai skaitmeninės kompetencijos komponentai penkiose srityse: Raštingumas informacijos ir duomenų srityje, komunikacija ir bendradarbiavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas ir problemų sprendimas. 

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Metodika
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Bulgarų
Kroatų
Čekų
Danų
Olandų
Anglų
Estų
Suomių
Prancūzų
Vokiečių
Graikų
Vengrų
Airių
Italų
Latvių
Lietuvių
Maltiečių
Lenkų
Portugalų
Rumunų
Slovakų
Slovėnų
Ispanų
Švedų
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų