TDO skaitmeninių karjeros gairių priemonių aprašas

2022-08-04

TDO (Tarptautinės darbo organizacijos) skaitmeninių karjeros gairių priemonių apraše pateikiama pasirinktų internetinių ir skaitmeninių priemonių, kuriomis remiamas jaunimo ir suaugusiųjų profesinis orientavimas, apžvalga.

Šis aprašas pirmą kartą parengtas siekiant parodyti priemonių, kuriomis siekiama remti jaunimo ir suaugusiųjų karjeros raidos procesus, pavyzdžius ir papildyti TDO politikos gaires dėl profesinio orientavimo paslaugų skaitmeninimo. Joje pateikiama 25 pavyzdinė praktika, kurią taikant neišnaudojamas prieinamų skaitmeninių paslaugų spektras, bet pateikiama įžvalgų apie šiuolaikines technologijas ir pasiūlymų įvairovę visame pasaulyje paskelbimo metu.

TDO parengtu vadovu siekiama atsižvelgti į poreikį racionalizuoti sprendimus dėl investicijų į skaitmenines profesinio orientavimo priemones, kad jos būtų naudingos ir tenkintų naudos gavėjų ir klientų poreikius.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Darbo organizavimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Metodika

Aprašas, kuriame pristatomos priemonės, skirtos jaunimo ir suaugusiųjų karjeros raidos procesams remti.

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Kita mokymo medžiaga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė