2023-02-28
    Vykdant projektą „Europos bibliotekų skaitmeninio įgalinimo skatinimas“ šiame renginyje pradedama naudoti skaitmeninė savianalizės priemonė. Sužinokite, kaip šiuo projektu siekiama remti neformalųjį skaitmeninį suaugusiųjų švietimą pasiūlant paslaugų teikėjams priemones, padedančias nustatyti, kaip naudojamos technologijos ir kaip jas būtų galima toliau integruoti į jų veiklą.