Tikslas

Sukurti tvirtą ir veiksmingą šešių dalyvaujančių organizacijų partnerystę penkiose Europos šalyse, kartu informuojant visas Europos šalis ir taip siekiant skatinti agronominių žinių ir antreprenerystės gebėjimų ugdymą.

  • Atsižvelgiant į naujų ir jaunų ūkininkų poreikius plėtoti organišką ir ekologišką ūkį, visose 5-iose partnerių šalyse.
  • Sukurti atvirųjų švietimo išteklių mokymo programą, skirtą organinės ir ekologinės ūkininkystės, bei antreprenerystės įgūdžių ugdymui. Mokymo medžiaga bus pagrįsta aukštos kokybės mokymo šaltiniais, įskaitant vaizdo įrašus, atvejų tyrimus ir gerosios praktikos mainus.
  • Teikti pažangias aukštos kokybės mokymosi galimybes, Europos ūkininkams, norint įgyvendinti ir plėtoti savo ūkį pagal ekologinius ir organinius principus.
  • Pasitelkiant novatoriškas IKT priemones, skatinti mainus tarp besimokančiųjų, besimokančiųjų ir mokytojų, besimokančiųjų ir atrinktų ūkininkų, tiek regioniniu, tiek tarptautiniu lygiu.
Finansavimas
Erasmus+
Data
-