"Erasmus+" bendrasis kvietimas 2022 m. skaitmeninio švietimo srityje

2021-12-06

2021-2027 m. programa „Erasmus+“, kurios biudžetas siekia apie 26 mlrd. eurų, suteikia daugiau judumo ir bendradarbiavimo galimybių nei bet kada anksčiau. Lapkričio 24 d. Europos Komisija paskelbė pirmuosius kvietimus teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ 2022. Šiais kvietimais siekiama suteikti pritaikytą finansavimą įvairioms su švietimu susijusioms veikloms ir projektams, kurie pasitarnaus kaip katalizatorius Europos piliečių skaitmeniniams įgūdžiams didinti.

 „Erasmus+“ 2022 kvietimai skaitmeninio švietimo srityje

Kvietimai, kuriuose numatytos galimybės skaitmeninio švietimo srityje, yra tokie:

 Skaitmeninių galimybių stažuočių (angl. Digital Opportunity Traineeship, DOT) programa pagal 1 pagrindinį veiksmą. Šiuo kvietimu siekiama suteikti matomumo didėjantiems skaitmeninių įgūdžių poreikiams visose studijų srityse ir padėti mokyklų, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymo įstaigų studentams ar absolventams bei darbuotojams įgyti skaitmeninių įgūdžių, reikalingų jų ateičiai. Tai apima tokias perspektyvias sritis kaip programavimas, kibernetinis saugumas, duomenų analizė, skaitmeninė rinkodara, programėlių, programinės įrangos ir interneto svetainių kūrimas, taip pat robotų ir dirbtinio intelekto programų mokymas.

 Paraiškas galima teikti iki 2022 m. vasario 23 d.

Bendradarbiavimo partnerystės pagal 2 pagrindinį veiksmą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama švietimo ir mokymo įstaigų (įskaitant pradines ir vidurines mokyklas, profesinio rengimo ir mokymo įstaigas, aukštąsias mokyklas ir suaugusiųjų mokymosi įstaigas) skaitmeninės transformacijos planų rengimui ir įgyvendinimui.

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. kovo 23 d.

Perspektyvūs projektai, kurių prioritetas - skaitmeninė plėtra pagal 2 pagrindinį veiksmą. Šie perspektyviniai projektai - tai didelės apimties projektai, kuriais siekiama nustatyti, kurti, išbandyti ir (arba) įvertinti novatoriškus (politikos) metodus, kurie turi potencialo tapti visuotinai paplitusiais ir taip pagerinti švietimo ir mokymo sistemas. Siekiama remti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kurie:

  • skatina naujoves apimties, novatoriškų metodų ir praktikos požiūriu ir (arba);
  • užtikrina naujovių perdavimą (tarp šalių, politikos sektorių ar tikslinių grupių).

Partnerystes turėtų sudaryti viešosios ir privačiosios organizacijos, jungiančios mokslininkus, praktikus ir partnerius, galinčius pasiekti politikos formuotojus. Skaitmeninio prioriteto pasiūlymais bus remiamas kokybiškas ir įtraukus skaitmeninis švietimas, atitinkantis Skaitmeninio švietimo veiksmų plano (2021-2027 m.) tikslus, o projektai bus konkrečiai skirti bent vienai iš šių trijų sričių:

  • Pagrindiniai įtraukaus ir aukštos kokybės skaitmeninio švietimo ir mokymo sėkmės veiksniai;
  • Dirbtinis intelektas švietime;
  • Aukštos kokybės skaitmeninis švietimo turinys.

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. kovo 15 d.

Daugiau informacijos apie tai, kaip teikti paraiškas, įskaitant tinkamumo kriterijus, rasite 2022 m. programos vadove.

Išsamią atvirų ir būsimų kvietimų apžvalgą rasite Europos Komisijos portale „Finansavimas ir konkursai“.

Finansavimo informacija

Naudos gavėjai

Paraiškas dėl finansavimo pagal programą "Erasmus+" gali teikti bet kuri viešoji ar privati įstaiga, veikianti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, jaunimo grupės, aktyviai dirbančios su jaunimu, bet nebūtinai jaunimo organizacijos rėmuose, gali teikti paraiškas dėl finansavimo jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumui mokymosi tikslais, jaunimo dalyvavimo veiklai ir "DiscoverEU" įtraukties veiksmams.

Finansavimo sąlygos

Galimybės dalyvauti programoje sąlygos yra susijusios su dviem dalyvių tipais, kurie gali dalyvauti projektuose: "dalyviais" (programoje dalyvaujantys asmenys) ir "dalyvaujančiomis organizacijomis" (įskaitant neformalias grupes ir savarankiškai dirbančius asmenis). Tiek dalyvių, tiek dalyvaujančių organizacijų dalyvavimo sąlygos priklauso nuo šalies, kurioje jie yra įsikūrę.

Finansavimo forma
Finansinė priemonė
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Daiktų internetas
Robotika
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Finansavimo tarpininkas
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Raštingumas ir skaičiavimo pagrindai
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Švietimas (plačiosios programos)