2022-07-25
  2023–2024 m. daugiamečio verslo plano rezultatais turėtų būti prisidedama prie numatomų EIT 2021–2027 m. skaitmeninės strateginės darbotvarkės rezultatų vidutinės trukmės laikotarpiu ir prie platesnio tikėtino poveikio bei atitinkamų tikslų ilguoju laikotarpiu.
  2022-07-25
  Inovacijų aljansais siekiama stiprinti Europos inovacijų pajėgumus skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis tarp aukštojo mokslo, profesinio rengimo ir mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) ir platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus.
  2022-07-25
  Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – padidinti EIT švietimo darbotvarkės ir ŽIB EIT alumnų organizacijų poveikį, prisidedant prie Skaitmeninio švietimo veiksmų plano ir skleidžiant EIT ŽIB švietimo veiklos rezultatus per EIT mokymosi platformą.
  2022-07-25
  Atvirais AIPlan4EU kvietimais siekiama padidinti trečiųjų šalių pajėgumus panaudoti dirbtinio intelekto planavimo technologijas įvairiuose sektoriuose ir teikti finansinę paramą Europos asmenims, įmonėms ir novatoriams, kad jie galėtų eksperimentuoti su itin novatoriškais tarpvalstybiniais eksperimentais.
  2022-07-25
  Galutinis šių kvietimų teikti finansinę paramą tikslas – finansuoti ir skatinti naujų tarpsektorinių ir tarpregioninių skaitmeninės gamybos vertės grandinių, kurios naujuose sektoriuose tiekia novatoriškas prekes, paslaugas ir procesus, patvirtinimą.
  2022-07-25
  Pagal kvietimą „Moterys TechEU“ teikiama parama moterų vadovaujamoms pradedančiosioms įmonėms kuo anksčiau ir rizikingiausiu savo įmonės augimo etapu.