Parama Europos skaitmeninės tapatybės sistemos įgyvendinimui

2022-08-05

Platesnis Europos skaitmeninės tapatybės tikslas – gerinti piliečių galimybes naudotis labai patikimomis ir saugiomis elektroninės tapatybės priemonėmis ir patikimumo užtikrinimo paslaugomis, pavyzdžiui, skaitmeniniu parašu, gerinti piliečių galimybes jomis naudotis ir jų gebėjimą kontroliuoti dalijimąsi savo asmens tapatybės duomenimis.

Šiems tikslams pasiekti reikia techniniai įgyvendinimo darbai, kuriuos rengimo etape visų pirma užsako Komisija, taip pat organizacijos, teikiančios viešąsias ir privačias internetines paslaugas valstybėse narėse.

Šia tema siekiama sukurti ir išbandyti priemones, padedančias įgyvendinti naująją Europos elektroninę tapatybę visoms suinteresuotosioms šalims. Taip pat ketinama kurti ir diegti naujosios ES elektroninės tapatybės ekosistemos naudojimo atvejus, įskaitant novatoriškus sprendimus, pasinaudojant sinergija su decentralizuotomis technologijomis ir EBSI pradėtu savarankiškos tapatybės sistemos kūrimu, vykdomu naujos elektroninių registrų patikimumo paslaugos kontekste.

Terminas: 2022 m. rugpjūčio 17 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Programinė įranga
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)