Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas VMA MOODLE, 60 akad. val. nuotoliniai mokymai

2021-10-05
Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas VMA MOODLE, 60 akad. val. nuotoliniai mokymai

Nuotolinių mokymų metu supažindinama su inovatyvių sprendimų taikymu, šių dienų tendencijomis Lietuvoje ir pasaulyje, ugdomi gebėjimai įvertinti savo, besimokančiųjų bei švietimo institucijos poreikius ir ugdomi įgūdžius pasirinkti / taikyti atitinkamus skaitmeninius įrankius, mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu VMA MOODLE.

Mokymų metu ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam darbui - VMA MOODLE įvaldymui: pasiruošimas mokymuisi VMA, mokymosi turinio ir ugdymo planavimas ir organizavimas įgalinant technologines priemones, skirtingų skaitmeninių technologijų pasirinkimas atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus, mokomąjį dalyką, mokymo scenarijų ir jų taikymas mokymosi medžiagos turinio kūrimuifailų keitimuisi VMA kurse, pažangos stebėjimo ir vertinimo galimybėsbendravimo ir bendradarbiavimo organizavimas su besimokančiais, kitais mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), ir kt.

Mokymais tobulinamos pedagogų skaitmeninės kompetencijos pagal DigCompEdu, rengiant juos nuotoliniam ar mišriam mokymui.

Training Offer Details

Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Tikslinė kalba
Lietuvių
Mokymo galimybių tipologija
Kursai
Mokymo veikla
seminaras, konferencija
Siūlomos kvalifikacijos
Kvalifikacijų pažymėjimas
Mokymosi pastangos
Dalį laiko intensyviai
Pažymėjimas/ kreditai nemokami
Ne
Kursas nemokamai
Ne
Mokymo pradžios data
2021
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Vertinimo tipas
Mišrusis
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Mokymo trukmė
Iki 4 sav.
Savarankiškas kursas
No