„DIGITAL LITHUANIA ACADEMY”

2020-05-05

Koks buvo pagrindinis projekto tikslas?

Pasiūlyti viešojo sektoriaus darbuotojams platformą, kurioje jie galėtų pasitikrinti ir lavinti savo skaitmeninius įgūdžius. Šios kompetencijos yra ypač svarbios, kai reikia sukurti ir piliečiams pasiūlyti aukštos kokybės skaitmenines paslaugas (ypatingai svarbias COVID-19 pandemijos metu).

Kodėl reikia tokios platformos?

  • Tarptautiniame Viešojo Sektoriaus Efektyvumo reitinge (InCiSE, 2019) pagal viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas Lietuva užima 36 iš 38 vietą tarp EBPO valstybių.
  • 68% mūsų atliktos apklausos respondentų, kurioje dalyvavo 255 viešojo sektoriaus darbuotojai dirbantys šalies ministerijose, teigė neturintys galimybės tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius darbe arba nežinantys, jog tokia galimybė yra.
  • Mūsų atlikto interviu ciklo metu didelė dalis apklaustų žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų teigė, kad: dauguma įstaigų neinvestuoja pakankamai pinigų į darbuotojų kompetencijas, dažna politinė kaita trukdo strategiškam įgūdžių lavinimui, o už kompetencijas atsakingų žmogiškųjų išteklių trūkumas organizacijose trukdo ugdyti reikiamas kompetencijas Lietuvos ministerijose.
  • Tiek interviu ciklo metu, tiek apskritojo stalo diskusijoje, vieno langelio principu veikianti „Digital Lithuania Academy“ platforma buvo pristatyta viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus atstovams. Visi vieningai sutiko, jog interaktyvi ir nesudėtingai naudojama virtuali platforma galėtų būti ta vieta, kur galima pasitikrinti ir lavinti skaitmeninius įgūdžius. Į Šią platformą taip pat galima įtraukti katalogą, kuriame viešojo sektoriaus įstaigos galėtų rasti informaciją apie įmones, teikiančias jų darbuotojams reikalingus mokymus.

Kas buvo pasiekta projekto metu?

  • Išanalizuota esama viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninių įgūdžių situacija atsižvelgiant į tarptautinius reitingus, vietinių agentūrų ataskaitas, bei atliekant apklausą, kurioje dalyvavo ir savo įgūdžius įvertino beveik 10% visų ministerijų darbuotojų.
  • Surinkta ir apibendrinta informacija apie gerąsias užsienio praktikas, kurios yra naudojamos ugdant viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninius įgūdžius ir prisijaukinant skaitmenizaciją. Apžvelgtos šios iniciatyvos: Jungtinės Karalystės GDS (Government Digital Service), Estijos e-Estonia, Singapūro „Smart Nation Singapore“ strategija ir Danijos Agency for Digitization.
  • Atliktas interviu ciklas su 7 iš 14 LR ministerijų atstovais stengiantis suprasti viešojo sektoriaus darbuotojams skirtų mokymų organizavimo praktiką.
  • Sukurtas teorinis „Digital Lithuania Academy“ platformos modelis ir prototipas, kurie buvo pristatyti ir išbandyti apskritojo stalo diskusijos metu su viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių atstovais.
  • Užmegztos partnerystės su vyriausybinėmis institucijomis, tokiomis kaip Informacijos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinė skaitmeninė koalicija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, GovTech Lab Lithuania, Microsoft Lietuva, asociacija „Langas į Ateitį“, Talentator ir kitais.
  • Suorganizuoti du informacinių-mokomųjų renginių ciklai Lietuvos viešojo sektoriaus atstovams – „Digital Lithuania Academy forumai“ ir „Digital Lunch&Learn: Public sector edition“. Šiuose renginiuose pristatytos įvairios skaitmeninės tendencijos ir kompetencijos, reikalingos pažangiam viešajam sektoriui.

Apie naujieną

Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė