2022-03-31
  4 valandų trukmės internetinis kursas, kuriame pateikiama daug atvejų tyrimų ir etinių problemų, kylančių dėl dirbtinio intelekto taikymo ir panaudojimo, pavyzdžių.
  2022-03-31
  2012 m. „Coursera“ įsteigė Stanfordo universiteto informatikos profesoriai Daphne Koller ir Andrew Ng. Jie sumanė mintį, kaip besimokantiems asmenims visame pasaulyje suteikti visą gyvenimą keičiančios mokymosi patirties. Šiandien „Coursera“ yra pasaulinė internetinė mokymosi platforma, kurioje visiems, bet kurioje vietoje, suteikiama prieiga prie pirmaujančių universitetų bei įmonių internetinių kursų ir kvalifikacinių ar mokslo laipsnių. Taip pat siūlomos specializacijos – kursų, kuriais ugdomi įgūdžiai konkrečioje srityje, rinkiniai, taip pat darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo produktai
  2022-03-16
  Susipažinkite su mokymosi sistema, kurioje siūlomi nemokami kursai interneto pramonei svarbiomis temomis.
  2022-02-28
  KTU Edukacinės kompetencijos centro nuotolinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai. Kodėl verta dalyvauti šioje kvalifikacijos tobulinimo programoje? P rogramos tikslas – ne tik suteikti pedagogams aktualių žinių ir įrankių ugdyti mokinių finansinį raštingumą, tačiau ir prisidėti prie mokytojų savišvietos. Mokymų dalyviai išsamiai susipažins su anksčiau minėtų įstaigų veiklos sritimis, analizuos konkrečius atvejus, kuriuos galės taikyti savo pamokose. Programoje bus apžvelgta papildomo pensijų kaupimo naujovės, mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos
  2022-02-24
  ES masiniai atviri internetiniai kursai (MAIK) pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojams apie programavimą ir kompiuterinį mąstymą.
  2021-10-05
  Nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo programa Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio dirbtuvės ! Ši mokslu grįsta programa - bendra KTU mokslininkų ir VšĮ Laisvės TV iniciatyva, kuria siekiame padėti mokytojams kurti dar kokybiškesnį ir patrauklesnį skaitmeninį mokymo(si) turinį. Programa išsamiai supažindins su vaizdo pamokų, kito skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu; interaktyvių elementų ir technologinių įrankių integracija; vaizdo pamokų filmavimu, įrašymu, montavimu; turinio publikavimu. Bus apžvelgti efektyvaus mokymosi, komandinio darbo įveiklinimo principai. Daug dėmesio skiriama
  2021-10-05
  Mokymais tobulinamos pedagogų skaitmeninės kompetencijos pagal DigCompEdu, rengiant juos nuotoliniam ar mišriam mokymui. Baigusieji gebės įvertinti savo ir besimokančiųjų poreikius, mokės pasirinkti ir taikyti skaitmeninius įrankius turinio kūrimui bei mokymosi proceso realizavimui VMA Moodle. Praktiškai išbandomi įrankiai ugdymo planavimui ir valdymui, pažangos stebėjimui ir vertinimui, mokymosi individualizavimui, bendravimo ir bendradarbiavimo organizavimui.
  2021-08-27

  ITIL yra plačiausiai pasaulyje pripažinta IT paslaugų valdymo sistema. Tai - žinios ir pagalba įmonėms ir specialistams, siekiantiems gauti maksimalią naudą iš IT ir skaitmeninių paslaugų. ITIL teikia išsamias, praktiškas ir patikrintas gaires, kaip sukurti efektyvią IT paslaugų valdymo sistemą. ITIL padeda organizacijoms sėkmingai įveikti skaitmeninės transformacijos iššūkius. ITIL naudoja tūkstančiai organizacijų visame pasaulyje, tame tarpe tokios korporacijos kaip NASA, Disney ™ ir kt. Pasaulinis profesinių įgūdžių vertinimo ir sertifikavimo lyderis „PeopleCert“ suteikia teisę mokymo