2022-03-31
  Internetinis kursas, kurio tikslas – parodyti, kaip žaidimai gali būti naudojami sprendžiant socialinius uždavinius ir didinant informuotumą apie pagrindines tendencijas ir problemas.
  2022-03-31
  Savarankiškas internetinis kursas, kuriame pateikiama privatumo internete sąvoka ir kodėl jis yra labai svarbus visiems.
  2022-03-31
  Savarankiški kursai, kurių metu mokomasi interneto programų pagrindų, kad galėtumėte patys sukurti savo programėlę.
  2022-03-31
  Pagal Skaitmeninės Europos programą (ir ankstesnę IS² programą) ES akademija valdo sąveikumo akademiją, remiančią viešojo sektoriaus skaitmeninius įgūdžius. Pagal šią iniciatyvą ES akademija pradėjo iniciatyvą „Naujoviškos viešosios paslaugos. Keitimosi žiniomis kursai". Šiame kursuose analizuojama technologijomis grindžiamų novatoriškų viešųjų paslaugų padėtis Europoje, remiantis gausiu atvejų rinkiniu, kurį išnagrinėjo Novatoriškų viešųjų paslaugų observatorija, turinti tikslą plačiai dalytis žiniomis šia tema. Išsami informacija apie kursą Kursai yra vidutinio lygmens ir juose dalyviams