2022-08-08
    Padės ieškoti aukščiausio lygio kursų ir mokymų įvairiose srityse ir gauti individualų tinkamų paslaugų teikėjų ir universitetų sąrašą.
    2022-08-08
    EBPO „Going Digital Toolkit“ suteikia išteklių vietos, regionų ir nacionalinėms viešojo administravimo institucijoms ir tarnyboms, kad jos galėtų įvertinti esamą skaitmeninio vystymosi padėtį ir suformuluoti atitinkamą politiką, kuria būtų reaguojama į vertinimo rezultatus ir jais remiamasi. Pagrindinės priemonių rinkinio ypatybės – duomenų tyrinėjimas ir vizualizavimas pagrindinėmis skaitmeninės plėtros temomis, taip pat su konkrečiomis šalimis susijusi informacija ir analizė. Priemonių rinkinio įgūdžių temoje nagrinėjama pagrindinių ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžių, taip