Įgūdžiams stiprinti: Europos darbo jėgos plėtojimas

2022-09-19
-
paveikslėlyje rodomas renginio plakatas, kuriame nurodyta data, laikas ir pavadinimas

Rugsėjo 21 d. Įgūdžių paktas organizuoja „Dabartinio ir galimo įgūdžių pakto nariams skirtą tinklaveikos renginį įgūdžių problemoms spręsti“, kuris vyks 09.30-15.00 val. Vidurio Europos laiku internete.

Renginiui vadovaus Vicki Donlevy, Įgūdžių pakto paramos paslaugų direktorė.

2020 m. lapkričio mėn. Europos Komisija paskelbė Įgūdžių paktą kaip bendro dalyvavimo modelį įgūdžių ugdymui Europoje, kuriuo siekiama kuo labiau padidinti investicijų į įgūdžius poveikį. Ja siekiama padėti viešosioms ir privačiosioms organizacijoms kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti, kad jos galėtų klestėti vykdydamos žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Paktas, kaip vienas iš pavyzdinių Europos įgūdžių darbotvarkės veiksmų, yra tvirtai įtvirtintas Europos socialinių teisių ramstyje.

Visos suinteresuotos organizacijos kviečiamos prisijungti prie pakto. Nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos; bendrovės; socialiniai partneriai; įvairių pramonės šakų ir sektorių organizacijos; prekybos rūmai; švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai; užimtumo tarnybos gali tapti Įgūdžių pakto narėmis. Nuo pakto įgyvendinimo pradžios prie pakto prisijungė beveik 700 organizacijų.

Šis tinklaveikos renginys – tai galimybė suinteresuotoms organizacijoms ir naujausiems pakto nariams daugiau sužinoti apie paktą, jo naudą ir veiklą. Tai puiki galimybė susitikti su kolegomis iš visos Europos, susiduriančiais su panašiais iššūkiais, ir suvienyti jėgas sprendžiant Europos darbo jėgos kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo klausimus.

Renginį sudaro dvi dalys.

  • Ryte išgirsite savo kolegas, kurie jau prisijungė prie pakto, taip pat galėsite susipažinti su neseniai paskelbto Įgūdžių rėmimo paslaugų pakto priemonėmis ir ištekliais bei naujausiais politikos pokyčiais. Dalyviai taip pat išgirs, kaip prisijungti prie Įgūdžių pakto, ir turės galimybę susitikti su pagal paktą sukurtų Didelio masto įgūdžių partnerysčių koordinatoriais ir sužinoti apie įvairiose pramonės ekosistemose pradėtas iniciatyvas.
  • Po pietų pertraukos dalyviai taps pagrindiniais šio tinklaveikos renginio dalyviais. Šioje interneto svetainėje dalyviai galės perskaityti informaciją apie kitus dalyvius, nustatyti pagrindinius galimus tinklaveikos dalyvius ir organizuoti susitikimus vieni su kitais. Taip pat galėsite dalyvauti trumpose informacinėse sesijose, kad sužinotumėte daugiau apie jus dominančius pakto aspektus.

© Įgūdžių paktas 

Įvykio detalės

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4487
Tikslinė kalba
Anglų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Įvykio parametrai
Virtuali transliacija
Įvykio organizatorius