ES Taryba rekomenduoja Europos požiūrį į mikrokredencialus

2022-07-15

Birželio 16 d. ES Taryba paskelbė savo rekomendacijas dėl mikrokredencialų ir kaip būtina laikytis visos Europos požiūrio siekiant stiprinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma taikant bendrą ES apibrėžtį, ES standartus ir pagrindinius mikrokredencialų kūrimo ir išdavimo principus. Mikrokredencialuose išsamiai aprašomi mokymosi rezultatai, kuriuos besimokantis asmuo įgijo po nedidelio masto mokymosi.

Siekiama, kad valstybės narės, suinteresuotieji subjektai ir paslaugų teikėjai – nuo švietimo ir mokymo įstaigų iki privačių įmonių – nuosekliai plėtotų ir naudotų mikrokredencialus. Tai leistų ES piliečiams pasinaudoti individualiems poreikiams pritaikytomis mokymosi ir karjeros galimybėmis.

COVID-19 pandemija, taip pat dvejopa skaitmeninė ir žalioji pertvarka padidino žmonių poreikį ugdyti žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kurie yra itin svarbūs dabartinėms kintančioms darbo rinkoms. Nors įmonės susiduria su nepakankamos reikiamų įgūdžių pasiūlos problema, darbuotojai susiduria su darbo organizavimo pokyčiais.

Visą Tarybos pasiūlymą ir rekomendaciją rasite čia.

 

© ake1150 – stock.adobe.com

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/council-recommends-european-approach-micro-credentials
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų