Individualiosios mokymosi sąskaitos: Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas

2021-06-07

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų, kurios vyks iki 2021 m. liepos 16 d.

Dėl didėjančio skaitmeninimo, perėjimo prie žaliosios ekonomikos ir dėl COVID-19 pandemijos sukeltų trikdžių didėja susidomėjimas individualiomis teisėmis į mokymą atsižvelgiant į kintančius įgūdžių poreikius. Taip yra dėl to, kad tos teisės gali padėti paremti mokymą keičiant profesinę veiklą, patenkinti vis gausiau nestandartinio užimtumo veikloje dalyvaujančios darbo jėgos mokymo poreikius ir mokymą geriau pritaikyti prie individualių poreikių. Susidomėjimas didėja dar ir dėl to, kad suaugusiųjų dalyvavimo mokymosi programose mastas neatitinka ES lygmeniu nustatytų tikslų, o per pastarąjį dešimtmetį padaryta pažanga yra menka. Be to, nuolat menkiau dalyvauja tos darbo rinkos grupės, kurios negauna pakankamos darbdavių paramos, pvz., netipiniai darbuotojai, daugelis MVĮ darbuotojų ir bedarbiai.

Šių konsultacijų tikslas – sužinoti pavienių asmenų ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų nuomonę apie problemos pobūdį, taip pat apie siūlomos iniciatyvos tikslus, turinį ir poveikį. Atsakymai bus panaudoti rengiant Komisijos pasiūlymą, kuris turėtų būti pateiktas 2021 m. pabaigoje.

Individualios mokymosi sąskaitos yra asmeninės sąskaitos, kuriose teisės į mokymą gali būti kaupiamos ir naudojamos kokybiškam mokymui. Tai yra vienas iš būdų pavieniams asmenims suteikti teises į mokymą. Juo naudojasi valstybės institucijos ir socialiniai partneriai valstybėse narėse, pavyzdžiui, kartu su mokymo kuponų sistemomis (pvz., valstybinės užimtumo tarnybos) ir individualaus mokymosi lėšomis (pvz., įmonės savo darbuotojams).

News details

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/individual-learning-accounts-public-consultation-launched-european-commission
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų