Pirmasis pasaulinis dirbtinio intelekto etikos forumas

2022-12-29

2022 m. gruodžio 13 d. buvo surengtas pirmasis Pasaulinis dirbtinio intelekto etikos forumas (DI), kuris įvyko jau priėmus UNESCO rekomendaciją dėl etiško dirbtinio intelekto. Šis renginys buvo surengtas Prahoje ir jį organizavo Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Čekija, jį globojo UNESCO. Šio pirmojo renginio metu forumas daugiausia dėmesio skyrė temai „Įtraukties į DI pasaulį užtikrinimas“.

Forumas įvertino nacionalines pastangas skatinti etišką dirbtinio intelekto plėtojimą bei naudojimą ir nustatė geriausią reglamentavimo praktiką bei institucinę aplinką, kad būtų užtikrintas etiškas dirbtinio intelekto technologijų plėtojimas. Šiame renginyje dalyvavę ekspertai išanalizavo, kaip UNESCO rekomendacija gali būti remiamos ES pastangos skatinti vertybėmis grindžiamą technologinę plėtrą, taip europinę perspektyvą išplečiant į pasaulinį lygmenį.

Be to, forumas pristatė novatoriškas priemones, skirtas padėti įgyvendinti rekomendaciją. Tarp jų – parengties vertinimo metodika ir etinio poveikio vertinimas. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šalims įvertinti, ar jos yra pasirengusios įgyvendinti DI etiškai ir atsakingai visiems savo piliečiams, taip pat padėti subjektams, dalyvaujantiems įsigyjant ir plėtojant DI sistemas, numatyti padarinius, mažinti riziką ir spręsti visuomenės uždavinius laikantis rekomendacijoje nustatytų vertybių ir principų.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7225
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė