Mokymo ištekliai darbui su migrantų vaikais

2024-05-06
MEDUS projekto logo

Projekto „Medus“ mokymosi platformoje galima rasti viešai prieinamus mokymosi išteklius darbui su migrantų vaikais. Pagal projektą sukurta mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams inovatyvi mokymo(si) medžiagą ir mokymo priemones darbui su migrantų vaikais, siekiant efektyviai įtraukti migrantų vaikus į mokymosi procesą integruoti į aplinką, sumažinti mokymosi skirtumą bei stiprinti socialinę-emocinę besimokančiųjų būklę.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimas neklasifikuojamas kitur
Metodika
Metodika, ištekliai, įrankiai, scenarijai
Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Kita mokymo medžiaga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Tikslinė kalba
Lietuvių
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė