2022-08-08
  Padės ieškoti aukščiausio lygio kursų ir mokymų įvairiose srityse ir gauti individualų tinkamų paslaugų teikėjų ir universitetų sąrašą.
  2022-08-08
  EBPO „Going Digital Toolkit“ suteikia išteklių vietos, regionų ir nacionalinėms viešojo administravimo institucijoms ir tarnyboms, kad jos galėtų įvertinti esamą skaitmeninio vystymosi padėtį ir suformuluoti atitinkamą politiką, kuria būtų reaguojama į vertinimo rezultatus ir jais remiamasi. Pagrindinės priemonių rinkinio ypatybės – duomenų tyrinėjimas ir vizualizavimas pagrindinėmis skaitmeninės plėtros temomis, taip pat su konkrečiomis šalimis susijusi informacija ir analizė. Priemonių rinkinio įgūdžių temoje nagrinėjama pagrindinių ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžių, taip
  2022-08-08
  „E-CF Explorer“ yra IT profesionalumo Europoje (ITPE) iniciatyva, kuria siekiama didinti Europos e. kompetencijos sistemos matomumą ir prieinamumą. E. kompetencijos sistemoje pateikiama nuoroda į 41 kompetenciją, taikomą IRT (informacinių ir ryšių technologijų) darbo vietoje, naudojant bendrą kalbą, susijusią su gebėjimais, įgūdžiais, žiniomis ir gebėjimų lygiais, kuriuos galima suprasti visoje Europoje. Ši nemokama internetinė įsivertinimo priemonė suteikia lankytojams galimybę lengvai tyrinėti ir įvertinti savo skaitmeninius gebėjimus ir 30 IRT profesinio vaidmens profilių, kuriuos nustatė
  2022-08-08
  Nepriklausomas daugiapakopis aukštojo mokslo institucijų reitingavimas, siekiant lengviau rasti tinkamiausią universitetą.