Mokymo programa "Curriculum Wizard"

2022-08-08

Europos iniciatyvos "SecureHospitals.eu" sukurta mokymo programa "Curriculum Wizard" yra viena iš pastangų padėti sveikatos priežiūros srityje dirbantiems politikos formuotojams ir organizacijoms ir sudaryti sąlygas taikyti tvarų požiūrį į mokymą darbo vietoje.

Ši savęs vertinimo priemonė gali padėti sveikatos priežiūros srityje dirbantiems mokslininkams ir politikos formuotojams užtikrinti, kad ligoninių darbuotojai visoje Europoje būtų mokomi suprasti tinklo saugumo pagrindus ir daugiau sužinoti apie kibernetinio saugumo duomenų pažeidimų pasekmes sveikatos priežiūros sektoriaus kontekste. Ji taip pat gali būti naudinga mokymo paslaugų teikėjams ir dėstytojams, nes gali tapti kibernetinio saugumo mokymo sveikatos priežiūros organizacijose etalonu. "Curriculum Wizard" nagrinėja tris pagrindines ligoninės administracijos sritis - organizaciją, darbuotojus ir mokymus, kad parengtų ataskaitą apie ligoninės personalo bendrą ir konkretų kibernetinio ir tinklo saugumo supratimą.

Ši priemonė skirta dviem pagrindinėms sritims: kibernetiniam saugumui organizacijos lygmeniu ir darbuotojų lygmeniu.

Organizacijos lygmens temos 

  •     Skaitmeninės ir sveikatos technologijos organizacijos kontekste.
  •     Kibernetinio saugumo kultūra ir priemonės, kurių reikia imtis sveikatos priežiūros ir duomenų apsaugos kontekste.
  •     Mokymo ir švietimo strategija, jau įtraukta į ligoninės organizacinę strategiją.

Darbuotojų lygmens temos

  •     Įgūdžiai, žinios ir ankstesnis informuotumas apie su kibernetiniu saugumu susijusius klausimus ir sąvokas.
  •     Darbuotojų elgesys kibernetinio saugumo srityje: jau nustatytų procedūrų ir mechanizmų laikymasis, reaguojant į nustatytus saugumo pavojus.

Savęs vertinimo įrankis taip pat suteikia ligoninėms galimybes. Sveikatos priežiūros įstaigos gali naudotis skaitmenine priemone, kad įvertintų savo darbuotojų kibernetinio saugumo žinias ir informuotumą pagal iš anksto nustatytus kriterijus, arba vietoj to pasirinkti nevertinti ir surengti bendrus įvadinius mokymus.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Programinės įrangos ir programų kūrimas ir analizė
Sveikatos priežiūrą ir socialinę apsaugą apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Metodika

Įsivertinimo priemonė, grindžiama pagrindinėmis kibernetinio ir tinklo saugumo sveikatos priežiūros srityje kompetencijomis.

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Įsivertinimo priemonė
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė