2024-05-06
  Projekto „Medus“ mokymosi platformoje galima rasti viešai prieinamus mokymosi išteklius darbui su migrantų vaikais. Pagal projektą sukurta mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams inovatyvi mokymo(si) medžiagą ir mokymo priemones darbui su migrantų vaikais, siekiant efektyviai įtraukti migrantų vaikus į mokymosi procesą integruoti į aplinką, sumažinti mokymosi skirtumą bei stiprinti socialinę-emocinę besimokančiųjų būklę. Praktinių pedagoginių patirčių rinkinys „Sėkmingos socialinės, emocinės ir kognityvinės integracijos keliai“ Dialoginiai scenarijai darbui su migrantų tėvais ir pačiais
  2023-03-06
  Europos kibernetinio saugumo įgūdžių sistema (EKSP, angl. ECSF) yra ENISA ir jos darbo grupės sukurta priemonė, kuria siekiama stiprinti ir skatinti kibernetinio saugumo švietimo, mokymo ir darbo jėgos tobulinimo ekosistemos suderinimą ir sukurti bendrą Europos kibernetinio saugumo įgūdžių ir vaidmenų žodyną. ECSF siekia nuosekliai išsiaiškinti visų ES valstybių narių asmenų, įmonių ir mokymo paslaugų teikėjų vaidmenis, gebėjimus, įgūdžius ir žinias, kuriais naudojasi asmenys, įmonės ir mokymo paslaugų teikėjai, kad būtų išspręsta kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo Europoje problema. Toliau
  2023-02-14
  CEDEFOP sukūrė informacinę priemonę, skirtą sprendimų priėmėjams, dirbantiems įgūdžių ugdymo, (aktyvios) darbo rinkos politikos ir kitose susijusiose politikos srityse. "Įgūdžių atitikimo priemonė" pateikia įvairias politikos priemones, kurias ES valstybės narės naudoja informuodamos ir formuodamos kvalifikacijos kėlimo ar kitas įgūdžių atitikimo strategijas dabarties ir ateities užimtumui. Į šias priemones įtraukti duomenys apie darbo rinkos tendencijas ir numatomą įgūdžių trūkumą. Apie priemonę Daugiausia dėmesio skiriama neseniai įdiegtoms pažangiausioms politikos priemonėms, kurios dažnai
  2023-02-10
  Skaitmeninių įgūdžių biblioteka yra atvira nemokamų mokymosi išteklių saugykla, skirta padėti visiems besimokantiems suaugusiems įgyti skaitmeninių įgūdžių asmeniniams, pilietiniams, mokymosi ir karjeros tikslams pasiekti.
  2023-01-16
  Skaitmeninių sričių MVĮ ir jų asociacijos, reaguodamos į krizę Ukrainoje ir su tuo susijusį masinį jos gyventojų ir darbo jėgos išvykimą, nusprendė sukurti darbo vietų ir kvalifikacijos kėlimo svetainę. Ši svetainė suteikia galimybę Ukrainos pabėgėliams, taip pat visiems, kurie išvyko iš savo šalies ieškodami geresnių galimybių Europoje, rasti tinkamą darbą IRT sektoriuje ir padėti jiems integruotis į naują darbo rinką pasitelkiant profesinį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimą, t. y. rasti tinkamą mokymą, kuris leistų jiems persikelti į saugesnę Europos šalį.
  2022-12-02
  IKANOS įsivertinimo testai (SAT) naudotojams parengia asmeninį skaitmeninį profilį , pagrįstą Europos skaitmeninės kompetencijos sistema „DigComp 2.2“ . Europos skaitmeninės kompetencijos programa (DigComp) yra Europos žmonių skaitmeninės kompetencijos gerinimo priemonė. Šiandien turėti skaitmeninių įgūdžių reiškia turėti gebėjimų visose „DigComp“ srityse. „DigComp“ sistemoje nustatyti pagrindiniai skaitmeninės kompetencijos elementai 5 srityse: gebėjimas naudotis informacija ir duomenimis, komunikacija ir bendradarbiavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, sauga ir problemų sprendimas. Naujai
  2022-11-07
  „A Byte of Python“ – nemokama knyga apie programavimą Python kalba.