2022-08-17
    2020 m. kovo 5 d. patvirtintame veiksmų plane atsispindi Portugalijos skaitmeninės pertvarkos strategija, kurią sudaro trys pagrindiniai ramsčiai: Gebėjimų stiprinimas ir skaitmeninė įtrauktis, įmonių skaitmeninė transformacija ir viešųjų paslaugų skaitmeninimas.
    2022-08-17
    2025 m. skaitmeninės strategijos programoje aprašomi Vokietijos vyriausybės prioritetai, t. y. skaitmeninių pajėgumų plėtojimas ir naujų priemonių naudojimo skatinimas siekiant sustiprinti Vokietijos skaitmeninimo procesus. Strategija grindžiama 10 skaitmeninimui svarbių ramsčių, įskaitant ramstį, kuriame daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninio švietimo diegimui visais gyvenimo etapais. Pagrindiniai skaitmeninio švietimo veiklos srities tikslai yra šie. 2025 m. kiekvienas mokinys turės pagrindinių žinių apie informacijos mokslą, algoritmų veikimą ir programavimą. Kad tai būtų pasiekta
    2022-08-17
    Dirbtinio intelekto programoje pirmenybė teikiama veiksmams, kuriais siekiama stiprinti Suomijos, kaip lyderės dirbtinio intelekto srityje, poziciją ir ugdyti perspektyvius darbo įgūdžius.