2022-08-17
  2021–2027 m. skaitmeninės transformacijos gairės yra visa apimanti Latvijos skaitmeninės transformacijos strategija, kuri apima, be kita ko, IRT švietimą ir skaitmeninius įgūdžius, interneto prieigą, šiuolaikišką ir veiksmingą viešąjį administravimą, e. paslaugas ir visuomenei skirtą skaitmeninį turinį.
  2022-08-12
  Airijos STEM švietimo politika yra šalies strateginė vizija, kaip iki 2026 m. Airijoje remti kvalifikuotą darbo jėgą ir labiau skaitmeninę visuomenę.
  2022-08-12
  Pagrindinis 2021–2027 m. švietimo plėtros gairių tikslas – nustatyti Latvijos prioritetus užtikrinant aukštos kokybės ir įtraukią švietimo ir mokymo sistemą visiems jos piliečiams ir remti tvarų nacionalinį augimą. 2021 m. birželio 22 d. Latvijos Vyriausybė patvirtino gaires.
  2022-05-30
  2021 m. kovo 9 d. Europos Komisija paskelbė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją ir nurodė, kaip ji bus įgyvendinta. „Europos skaitmeninio dešimtmečio“ ateities viziją atspindi ir „Skaitmeninis kelrodis“, kuriame išdėstyta ES skaitmeninimo iki 2030 m. vizija ir tikslai. Planuojami veiksmai pagal siekiamus tikslus suskirstyti į keturias pagrindines kryptis: 1) gerinti piliečių skaitmeninius įgūdžius ir specialistų skaitmenines kompetencijas. Skaitmeninių technologijų naudojimas kasdieniame gyvenime tapo norma siekiant visapusiškos įtraukties į šiuolaikinę visuomenę ir
  2022-01-31
  Europos Komisija (EK), reaguodama į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, 2020 m. gegužės 20 d. pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP, angl. – RRF), kuri finansuos valstybių narių struktūrines reformas ir skatins ūkio atsigavimą, prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir 2019-2020 m. Tarybos rekomendacijų įgyvendinimui. Pagal priemonę, Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. Eurų paskoloms. Žalioji pertvarka ir skaitmeninė transformacija yra visos ES prioritetai, kuriems kiekviena šalis narė turi