2028-10-28
  „LevelUp!“ – tai jaunimo renginys, kuriame dalyvaus daugiau kaip 1 200 vietos aktyvistų ir kuris suteiks erdvės jų įgūdžiams tobulinti ir pokyčiams savo bendruomenėje paspartinti.
  2022-09-28
  Aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio skiriama tam, ką skaitmeninė transformacija reiškia skaitmeninių įgūdžių sektoriuje ir jos poveikiui švietimui, visų pirma pareigai turėti įgūdžių šiuolaikinėje visuomenėje.
  2022-09-22
  Internetiniame seminare profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjams bus suteikta žinių apie naujus reklamos metodus ir priemones, kurios gali padėti pritraukti daugiau jaunų besimokančių asmenų į profesinio rengimo ir mokymo programas.
  2022-09-20
  EURACTIV mišrios konferencijos kibernetinio saugumo ir atsparumo klausimais tikslas – išnagrinėti, kaip sustiprinti susietųjų įrenginių kibernetinį saugumą pasitelkiant įvairias galimybes, ir surengti diskusiją, kaip užtikrinti, kad visi skaitmeniniai produktai būtų saugūs ir patikimi taip, kad būtų apsaugoti galutiniai naudotojai, pramonė ir viešieji subjektai.
  2022-09-20
  Rugsėjo 20–21 d. bus surengta kibernetinio saugumo ir debesijos paroda ir konferencija, kuri vyks Amsterdame. Kibernetinio saugumo ir debesijos parodoje bus nagrinėjamas naujausių technologijų poveikis daugeliui pramonės šakų
  2022-09-20
  Iniciatyva „IoT Tech Expo Europe“ yra atviroji dviejų dienų mišri konferencija, vyksianti 2022 m. rugsėjo 20-21 d., kurioje bus pristatomas aukšto lygio turinys ir diskutuojama apie lyderystę daiktų interneto srityje.
  2022-09-13
  Rugsėjo 13–16 d. Vienoje vyksiantis 2022 m. Europos kibernetinio saugumo iššūkis yra Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) iniciatyva, kuria siekiama ugdyti kibernetinio saugumo talentus visoje Europoje ir susieti didelį potencialą turinčius asmenis su pirmaujančiomis pramonės organizacijomis.
  2022-10-08
  ES programavimo savaitė – tai judėjimas, kuris per programavimą ir kitą technologijų veiklą vertina kūrybiškumą, problemų sprendimą ir bendradarbiavimą. Programavimo savaitės tikslas – padaryti programavimą matomesnį, parodyti jauniems suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, kaip idėjas įtraukti į gyvenimą naudojant kodeksą, pašalinti paslaptis, susijusias su programavimo įgūdžiais, ir suburti jaunus, motyvuotus žmones mokytis.
  2022-05-24
  Š.m. gegužės 24 d. 14 val. vyks NSK partnerių susitikimas, kuriame bus pristatytos tokios temos: Europos skaitmeninių įgūdžių informavimo sistemos (DSJP) nauda ir galimybės NSK partneriams...