2022-07-21
  Liepos 14 d. Komisija palankiai įvertino Europos Parlamento ir ES Tarybos pasiektą politinį susitarimą dėl 2030 m. politikos programos: Kelias į skaitmeninį dešimtmetį. Programoje numatytas stebėsenos ir bendradarbiavimo mechanizmas, kad būtų pasiekti 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodyje nustatyti bendri Europos skaitmeninės transformacijos tikslai ir uždaviniai.
  2022-07-20

  „Mane išdūrė. Praradau palyginus nedaug, internetiniai sukčiai išviliojo 184 Eur“, taip savo pasakojimą pradeda verslininkė Asta. Moteris pripažįsta, kad ilgai teko dvejoti dėl istorijos viešinimo, kadangi reakcijų galima sulaukti įvairių, vieni pagiria, kad žmogus išdrįsta dalintis patirtimi, ir galbūt sužinojus apie sukčių naudojamas technikas ir būdus, kitiems žmonėms pavyks išvengti panašių sukčiavimo atvejų. Tačiau juk yra dalis ir tokių, kurie pikdžiugiškai pasijuokia bei pagalvoja „na, kaipgi galima taip žioplai pasielgti, aš tai niekada taip nepakliūčiau...“.

  2022-07-19
  Kaip praneša Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija, liepos 11 d. padėti teisiniai pagrindai „Skaitmeninės ambasados“ veiklai, kuri leis užtikrinti svarbiausių valstybės duomenų išsaugojimą esant kritinėms ir nenumatytoms aplinkybėms Lietuvos teritorijoje, įskaitant karo ar fizinio duomenų sunaikinimo atvejus. Vyriausybės nutarimas nustato tvarką, kaip informaciniai ištekliai ir duomenų kopijos turės veikti karo padėties, nepaprastosios padėties, ekstremaliųjų situacijų ar kitais krizių atvejais. Per artimiausius metus valstybė suskirstys duomenis į ypač svarbius, svarbius, vidutiniškai
  2022-07-19
  Kaip praneša Lietuvos statistikos departamentas, 2022 m. pradžioje 38,3 proc. įmonių rengė nuotolinius susirinkimus, 16,7 proc. įmonių turėjo IT saugos taisykles nuotoliniams susirinkimams internetu rengti, o 12,4 proc. įmonių turėjo taisykles, pagal kurias pirmenybė skiriama nuotoliniams susirinkimams internetu. Debesų kompiuterijos internetu paslaugas pirko 37,7 proc. įmonių (2021 m. – 33,6 proc.). 2022 m. 17,2 proc. įmonių turėjo IT specialistus. Elektroninės saugos priemones 2022 m. naudojo 88,1 proc. įmonių: 71 proc. – naudojo griežtą tapatumo patvirtinimo slaptažodį, 64,1 proc. – laikė
  2022-07-15
  „Informatics Europe“ paskelbė 2022 m. apdovanojimą už geriausią patirtį švietimo srityje, skirtą iniciatyvoms, kuriomis darbuotojai mokomi skaitmeninės transformacijos. Šiuo apdovanojimu bus pripažįstamos išskirtinės švietimo iniciatyvos iš visos Europos, kuriomis gerinama informatikos mokymo kokybė ir disciplinos patrauklumas ir kurios gali būti naudojamos ir plečiamos ne tik jų pirminėse institucijose.
  2022-07-15
  Birželio 16 d. ES Taryba paskelbė savo rekomendacijas dėl mikrokredencialų ir dėl to, kaip būtina laikytis visos Europos požiūrio siekiant stiprinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma taikant bendrą ES apibrėžtį, ES standartus ir pagrindinius mikrokredencialų kūrimo ir išdavimo principus.
  2022-07-15
  Neseniai paskelbtoje JRC ataskaitoje dėl dirbtinio intelekto ir vaiko teisių rekomenduojama, kad vaikai ir globėjai dalyvautų kuriant naują politiką ir iniciatyvas mokslinių tyrimų, politikos ir pramonės srityse, susijusiose su dirbtiniu intelektu (DI) grindžiamomis technologijomis.