2022-08-12
  Airijos STEM švietimo politika yra šalies strateginė vizija, kaip iki 2026 m. Airijoje remti kvalifikuotą darbo jėgą ir labiau skaitmeninę visuomenę.
  2022-08-12
  Pagrindinis 2021–2027 m. švietimo plėtros gairių tikslas – nustatyti Latvijos prioritetus užtikrinant aukštos kokybės ir įtraukią švietimo ir mokymo sistemą visiems jos piliečiams ir remti tvarų nacionalinį augimą. 2021 m. birželio 22 d. Latvijos Vyriausybė patvirtino gaires.
  2022-05-30
  2021 m. kovo 9 d. Europos Komisija paskelbė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją ir nurodė, kaip ji bus įgyvendinta. „Europos skaitmeninio dešimtmečio“ ateities viziją atspindi ir „Skaitmeninis kelrodis“, kuriame išdėstyta ES skaitmeninimo iki 2030 m. vizija ir tikslai. Planuojami veiksmai pagal siekiamus tikslus suskirstyti į keturias pagrindines kryptis: 1) gerinti piliečių skaitmeninius įgūdžius ir specialistų skaitmenines kompetencijas. Skaitmeninių technologijų naudojimas kasdieniame gyvenime tapo norma siekiant visapusiškos įtraukties į šiuolaikinę visuomenę ir
  2022-01-31
  Europos Komisija (EK), reaguodama į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, 2020 m. gegužės 20 d. pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP, angl. – RRF), kuri finansuos valstybių narių struktūrines reformas ir skatins ūkio atsigavimą, prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir 2019-2020 m. Tarybos rekomendacijų įgyvendinimui. Pagal priemonę, Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. Eurų paskoloms. Žalioji pertvarka ir skaitmeninė transformacija yra visos ES prioritetai, kuriems kiekviena šalis narė turi
  2022-01-31
  2021–2030 metų valstybės skaitmeninimo plėtros programos paskirtis – skatinti valstybės skaitmeninimą siekiant sudaryti galimybes viešajam sektoriui, verslo įmonėms ir akademinei bendruomenei efektyviai ir saugiai kurti ir naudotis inovatyviais produktais ir paslaugomis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus visavertiškai pasinaudoti naujomis technologijomis, didinti supratimą apie būsimus technologinius pokyčius ir sudaryti sąlygas valstybei prie jų prisitaikyti. Programa tiesiogiai įgyvendina NPP 1 tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto
  2021-08-09
  DigComp 2.1. The Digital Competence Framework for Citizens This publication is a Science for Policy report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service. It aims to provide evidence-based scientific support to the European policymaking process. The scientific output expressed does not imply a policy position of the European Commission. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of this publication