2021-11-22
  Paskelbtas 2021 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI), kuriame pateikiami atnaujinti Europos skaitmeninės veiklos rodikliai. Šių metų atnaujinimas itin svarbus, nes apibūdina situaciją Europos šalyse pirmųjų Covid-19 pandemijos metų šviesoje. Ataskaitoje taip pat aprašomi ES veiksmai, kuriais siekiama įveikti pasekmes, konkrečiau – Atkūrimo ir atsparumo priemonės (RRF) finansavimo programos. Viena tema – COVID-19 poveikis skaitmeninių paslaugų naudojimui ir teikimui bei įgyvendinamos politikos rezultatams – dar neįtraukta į duomenis, bet bus pateikta 2022 m. DESI
  2021-11-19
  2021 m. lapkričio 17 d. Europos Komisija paskelbė pirmąjį kvietimų teikti paraiškas pagal Skaitmeninės Europos programą rinkinį. Trys kvietimai skelbiami skaitmeninių technologijų, kibernetinio saugumo bei Europos skaitmeninių inovacijų centrų ir taikymų temomis. Šis kvietimas paskelbtas praėjus savaitei po to, kai buvo paskelbtos DIGITAL darbo programos, kurių investicijoms, skirtoms skaitmeniniam perėjimui, skirta beveik 2 mlrd. €. Dotacijos yra atviros verslui, organizacijoms ir viešojo administravimo institucijoms iš visos Europos ir kitų su Skaitmeninės Europos programa susijusių šalių
  2021-11-17
  Europos Komisija paskelbė naujus Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) rezultatus, kurie rodo padarytą pažangą skaitmeninio konkurencingumo srityje, susijusią su žmogiškuoju kapitalu, plačiajuosčiu ryšiu, skaitmeninių technologijų integravimu įmonėse ir skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis. Pažymėtina, kad šiais metais DESI indeksas buvo vertinamas patobulinus metodiką, atsižvelgiant į naujausius technologinius ir politikos pokyčius. 2021 m. DESI duomenimis, Lietuva, surinkusi 51,8 balo, užima 14-ą vietą tarp 27 ES valstybių narių ir viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį
  2021-11-11
  Bendravimas socialiniuose tinkluose dažnai sąlygoja dalijimąsi dideliu kiekiu asmeninės informacijos. Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) beveik kiekvieną dieną sulaukia pagalbos prašymų ir klausimų iš socialinių tinklų naudotojų. 2020 metais jiems suteikta daugiau kaip 600 konsultacijų dėl užgrobtų paskyrų, prarastų prisijungimo prie paskyros duomenų, neteisėto asmeninės informacijos naudojimo bei socialinių tinklų paskyrų privatumo nustatymų. Dalijantis asmenine informacija, labai svarbu suprasti su tuo susijusį privatumo praradimą. „Nors internetas suteikia tam tikrą anonimiškumo lygį, vis
  2021-11-11
  2021 m. lapkričio 10 d. Europos Komisija priėmė tris Skaitmeninės Europos programos darbo programas. Tai paspartins Europos technologinį savarankiškumą ir finansuos naujus skaitmeninius sprendimus, kad ateinantys 10 metų būtų paskelbti Europos skaitmeniniu dešimtmečiu. Pirmajame etape iš viso tam bus skirta 1,98 mlrd. eurų. Pagal 1,38 mlrd. EUR vertės pagrindinę darbo programą (2021–2022 m. Skaitmeninės Europos darbo programa) iki 2022 m. pabaigos daugiausia bus investuojama į dirbtinio intelekto, debesijos ir duomenų erdvių, kvantinės ryšių infrastruktūros, aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių
  2021-10-28
  Visi be išimties kibernetinio saugumo specialistai ragina gyventojus turėti stiprius ir unikalius paskyrų slaptažodžius. Nesvarbu, ar tai asmeninė, ar darbui reikalinga paskyra, jei vartotojai naudoja silpnus slaptažodžius, neapsaugoti arba prastai apsaugoti skaitmeniniai duomenys ir interneto paslaugos dažnai yra pažeidžiamos. Didėjant susirūpinimui dėl duomenų pažeidimų, organizacijos turėtų nuolat skatinti darbuotojus imtis būtinų slaptažodžio apsaugos priemonių, siekiant išvengti bet kokių kibernetinio saugumo nelaimių. Savalaikė slaptažodžių patikra, kai bent kartą per vienerius metus
  2021-10-22
  Per 2021 m. III ketvirtį Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 222 pranešimus apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Interneto vartotojai siuntė pranešimus apie internete rastą draudžiamą skleisti informaciją, t. y. informaciją, kuri yra pornografinio turinio, skatina vaikų seksualinę prievartą, jų išnaudojimą, pateikia savitikslį smurtą ir kuria iš vaikų ar suaugusių tyčiojamasi, jie niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, neįgalumo, seksualinės orientacijos, įsitikinimų ar pan
  2021-10-22
  Vykdydama naująjį 2021–2027 m. Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, Europos Komisija paskelbė, kad ji kuria naują internetinę priemonę, skirtą mokytojams, dirbantiems pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigose. SELFIE mokytojams suteiks galimybę mokytojams suprasti savo skaitmeninius gebėjimus ir įsivertinti, kaip plačiai jie įdiegė technologijas mokyme ir mokymesi. Kodėl kilo tokia idėja? 2019 m. COVID-19 pandemija palietė beveik visus sektorius, nors ir nevienodu mastu. Tačiau pandemijos poveikis pakeitė švietimo sistemą, nes dėl vyriausybės nustatytų apribojimų mokyklos buvo uždarytos ir perėjo
  2021-10-11
  Europos skaitmeninių įgūdžių informavimo sistema https://digital-skills-jobs.europa.eu nuo šiol bus dar patogesnė naudotis. Dabar joje siūloma daugiau konkrečios šalies informacijos, skiltyse patogiau naršyti, informacija pažymėta naujomis spalvingomis etiketėmis, o ir bendrai vartotojo patirtis tapo geresnė. Trumpai tariant, dabar skaitmeninių įgūdžių informavimo sistemoje galite rasti naujų ir įdomių funkcijų – viskas po ranka. Naršant interaktyvų žemėlapį su duomenimis ir įžvalgomis apie skaitmeninius įgūdžius Europoje galima greitai įvertinti bei palyginti skaitmeninius įgūdžius vienoje ar