2022-10-24
    Šiandien, spalio 24 d., pasaulyje minima informacinių technologijų plėtros diena. Šios dienos tikslas – informuoti visuomenę apie technologines naujienas, didinti technologinį raštingumą, spręsti informacinių technologijų plėtros problemas. Ta proga pateikiame truputį statistikos informacinių technologijų naudojimo srityje. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. International Telecommunication Union) skelbiama pasaulinė informacinių ir ryšių technologijų naudojimo statistika rodo, kad: • 2020 m. pasaulyje 66 proc. namų ūkių namuose turėjo prieigą prie interneto. • 2020 m. pasaulyje 76
    2022-10-21
    Pagal Jungtinių Tautų skaičiuojamą Elektroninės valdžios išplėtojimo indeksą (angl. Electronic Government Development Index, EGDI) Lietuva 2022 m. užėmė 24 vietą pasaulyje iš 193 pasaulio valstybių. Pagal šį indeksą 2022 m. pasaulyje pirmavo Danija (e. valdžios išplėtojimo indeksas – 0,9717 balo), Suomija (0,9533 balo), Pietų Korėja (0,9529 balo) ir Naujoji Zelandija (0,9432 balo). Lietuvos elektroninės valdžios išplėtojimo indeksas – 0,8745 balo, ir Lietuva priskiriama „Labai aukšto e. valdžios išplėtojimo indekso“ valstybių grupei, kurių indeksas – virš 0,75 balo. Tarp Baltijos valstybių
    2022-10-21
    Dalyvaudamos programoje "Girls Do Code" merginos nemokamai susipažins su pagrindinėmis programavimo sąvokomis ir problemų sprendimo metodais