2021-08-25
  2018 metais pradėtas projektas „Women4IT“, kurio tikslas yra ugdyti jaunų moterų skaitmenines kompetencijas, taip gerinant jų įsidarbinimo galimybes. Projekto misija – sukurti jaunimui patrauklias užimtumo galimybes, organizuoti darbo vietas moterims technologijų sektoriuje bei plėsti partnerystės tinklą su darbdaviais, siekiant išbandyti naujus įdarbinimo sprendimus. Projektas buvo įgyvendinamas kartu su dar aštuoniomis partnerėmis šalimis: Latvija, Ispanija, Graikija, Norvegija, Rumunija, Airija, Malta ir Belgija. Viena svarbiausių projekto dalių – sukurtas naujas internetinis įrankis, kuris
  2021-08-24
  Tarptautinis projektas „Smart Women“ sukūrė ir įgyvendino verslumo ir elektroninės prekybos mokymo programą bei priemones, kurios verslą norinčioms pradėti moterims padėtų verslo idėją paversti sėkmingu verslu. Projektas skirtas neaktyvioms moterims, kurios norėtų: praplėsti savo žinias apie elektroninę prekybą šiandieninėje konkurencinėje aplinkoje; naudotis ištekliais ir priemonėmis, specialiai sukurtomis asmenims norintiems pradėti ar išplėsti savo verslą. Mokymų tikslas buvo pagerinti dalyvių darbo perspektyvas ar verslo galimybes, kaip pažymima Europos Komisijos veiksmų plane „Verslumas
  2021-08-24
  Projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projektas 2018 - 2021 m. vykdytas visoje Lietuvoje ir skirtas gausiai gyventojų tikslinei grupei – apie 500 tūkst. asmenų, vis dar nesinaudojančių internetu arba turinčių nepakankamus skaitmeninius įgūdžius.
  2021-07-21

  Dabartinėje darbo rinkoje nepakanka turėti aukštą profesinę kvalifikaciją, taip pat būtina nuolat ugdyti ir asmenines kompetencijas, kurios dėl sparčiai kintančių technologinių pokyčių įgyja vis didesnę reikšmę specialistų konkurencingumui. Siekiant suteikti paramą mokytojams ugdant bendruosius gebėjimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau — ŠMSM) nustatė strateginį uždavinį – nacionaliniu lygmeniu stiprinti bendrųjų gebėjimų ugdymą profesiniame mokyme, panaudojant interaktyvias elektronines mokymosi priemones. Įgyvendinant ŠMSM deleguotas užduotis