Atrinkti Lietuvos viešajam sektoriui skirti skaitmeniniai sprendimai

2023-04-03

Kaip praneša Lietuvos ekonomikos ir investicijų ministerija, patvirtinta didžioji dalis prioritetinių viešajame sektoriuje planuojamų kurti skaitmeninių sprendimų sąrašo. Jame – 56 valstybinių institucijų, valstybės įmonių ir savivaldybių projektai, kurių bendra vertė – daugiau kaip 96 mln. eurų. Antroje metų pusėje jiems ketinama paskirstyti finansavimą, taip pat tuomet bus tvirtinama ir antra dalis projektų, kuriems bus skirta apie 19 mln. eurų.  

Vertinti iš viso buvo pateikti 86 projektai už 116,7 mln. eurų: 44 paraiškas pateikė 22 institucijos ir įmonės, o 27 savivaldybės pateikė 42 paraiškas. Projektai buvo atrenkami pagal specialiai patvirtintą metodiką ir numatytus kriterijus, kurie padėjo įvertinti projektų tikslingumą, technologinę realizaciją ir įgyvendinimą.

Tarp patvirtintų prioritetinių skaitmeninimo projektų – 33 valstybinių institucijų ir valstybės įmonių projektai, kuriems bus paskirstyta 88 mln. eurų.

Vienas iš reikšmingiausių – IVPK planuojama kurti Skaitmeninių paslaugų platforma, kurios pagrindu bus iš esmės pertvarkytas Elektroninių valdžios vartų portalas www.epaslaugos.lt. Naujoje platformoje bus sujungtos visų valstybės ir savivaldybių institucijų teikiamos paslaugos ir sukurti įrankiai, leidžiantys kurti ir teikti naujas elektronines paslaugas, greitai ir patogiai keistis duomenimis tarp institucijų ne tik šalies viduje, bet ir ES mastu. Portalas bus pritaikytas patogiam naudojimui per mobiliuosius įrenginius ir sujungtas su Europos Komisijos kuriamais Europos Sąjungos bendraisiais skaitmeniniais vartais, per kuriuos bus galimybė Lietuvos gyventojams naudotis elektroninėmis paslaugomis bet kurioje kitoje Europos Sąjungos šalyje, o kitų Europos Sąjungos šalių gyventojai galės naudotis elektroninėmis paslaugomis Lietuvoje. 

Valstybinė mokesčių inspekcija kurs realiu laiku veikiančią bendrą elektroninių paslaugų ir mokesčių administravimo platformą, kurioje teiks inovatyvias, iš esmės aukštesnės brandos, kokybės bei technologinio lygmens elektronines paslaugas. Ši platforma turės sąsają ir su kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos institucijų informacinėmis sistemomis.

Muitinės departamentas kurs bendrą į muitinės paslaugų vartotojus orientuotą skaitmeninių paslaugų portalą „Mano muitinė“, Migracijos departamentas tobulins migracijos paslaugas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija diegs centralizuotą priėmimo į švietimo programas sistemą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija plės socialinės paramos paslaugas ir kurs tokių paslaugų platformą, o Vyriausioji rinkimų komisija diegs patogią prieigą prie rinkimų informacijos ir duomenų. Taip pat bus modernizuojamos Registrų centro paslaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros paslaugos, suskaitmenintos konsulinės paslaugos, gerinamas žemės ūkio paslaugų prieinamumas ūkio subjektams, didinamas paslaugų prieinamumas baudžiamojo proceso dalyviams bei kt.

Prioritetiniais skaitmeninimo projektais patvirtinti 23 šalies savivaldybių projektai, kuriems bus paskirstyta per 8 mln. Eur.

Jonavos rajono savivaldybė diegs jonaviečio kortelę, Marijampolės savivaldybė kurs techninių eismo reguliavimo priemonių ir susisiekimo infrastruktūros geografinę informacinę sistemą, Vilniaus m. savivaldybė skaitmenins prekybos leidimų išdavimą, Raseinių rajono savivaldybė – gatvių apšvietimo paslaugas. Molėtuose bus kuriama nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo apskaitos sistema, o Kaune  SOC taškas – skaitmeninė platforma, skirta socialinių paslaugų ir socialinės paramos prieinamumui gerinti. Nemažai savivaldybių planuoja suskaitmeninti savo veiklos procesus, taip pat – kapinių duomenis ir sukurti kapinių duomenų bazes.p

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 metų pabaigos planuoja pradėti taikyti priemones, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Iš jų 320 mln. eurų numatyta valstybės ir verslo skaitmenizacijai, o viešojo sektoriaus elektroninėms paslaugoms kurti ir tobulinti suplanuota  115 mln. eurų.

EIMin inf.

Apie naujieną

Autorius
EIMIN
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Didieji duomenys
Debesų kompiuterija
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė