#EuropeDay2022: konferencijos dėl Europos ateities ir Europos jaunimo metų uždarymas

2022-05-30

Balandžio 29–30 d. konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje sesijoje paskutinį kartą pristatyti ir buvo paremti 49 išsamūs pasiūlymai įvairiomis temomis – nuo klimato kaitos iki sveikatos, nuo migracijos ES mastu iki visame pasaulyje. 

Taip užbaigiamas vienerių metų diskusijų, svarstymų ir visos Europos žmonių bendradarbiavimo etapas, skirtas tam, kokioje Europoje jie nori gyventi. Atsižvelgiant į Rusijos karinę agresiją ir 2022-uosius – Europos jaunimo metus, 2022 m. Europos diena tampa dar svarbesnė siekiant sustiprinti ES įsipareigojimą siekti taikos, vienybės su Ukraina ir ginti visuotines vertybes, taip pat pabrėžti visos Europos jaunimo nuomonę. 

Europos dieną ES institucijos atvėrė duris tiek internetu, tiek vietoje valstybėse narėse ir visame pasaulyje. Žmonės turėjo galimybę apsilankyti institucijose gegužės 7 d. Briuselyje, gegužės 9 d. Liuksemburge ir gegužės 15 d. Strasbūre. Be to, lankytojai galėjo virtualiai apsilankyti ES institucijose. Visa informacija apie 2022 m. Europos dieną pateikiama Europos dienai skirtoje tarpinstitucinėje svetainėje ir informacijos suvestinėje.

Gegužės 9 d. Strasbūre, minint Šumano deklaracijos metines, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams buvo pateikta ataskaita, kurioje pristatomi Konferencijos rezultatai

Šioje konferencijos ataskaitoje pasiūlymuose dėl skaitmeninių įgūdžių ir raštingumo numatyta užtikrinti, kad visi Europos piliečiai galėtų pasinaudoti skaitmeninimu, suteikiant jiems skaitmeninių įgūdžių ir galimybių, taikant tokias priemones, kaip formaliojo ir neformaliojo skaitmeninio raštingumo ir įgūdžių ugdymo bei švietimo užtikrinimas visais gyvenimo etapais ir mokyklų programose, ypač daug dėmesio skiriant pažeidžiamų grupių ir vyresnio amžiaus žmonių įtraukčiai. Be to, siekiama užtikrinti sveiką interneto naudojimą, skatinant įgyvendinti visų amžiaus grupių skaitmeninių įgūdžių mokymą pagal standartizuotas programas. Galiausiai, numatoma įgyvendinti ES skaitmeninių įgūdžių sertifikavimą mokyklose, kuris padės parengti jaunimą būsimiems darbams. 

ES ir valstybės narės taip pat turėtų plėtoti perspektyvią švietimo sistemą ir mokymąsi visą gyvenimą, laikantis teisės į nemokamą mokymą darbo vietoje. Ataskaitoje taip pat rekomenduojama, kad jaunimo skaitmeninius įgūdžius būtų galima sustiprinti ES masto sertifikavimu, kuris padėtų jiems pasirengti būsimoms darbo vietoms. 

 

© Europos Sąjunga, 2022 m.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/europeday2022-closure-conference-future-europe-and-european-year-youth
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų