Komisija palankiai vertina politinį susitarimą dėl Skaitmeninio dešimtmečio programos

2022-07-21

Liepos 14 d. Komisija palankiai įvertino Europos Parlamento ir ES Tarybos pasiektą politinį susitarimą dėl 2030 m. politikos programos: kelio į Skaitmeninį dešimtmetį. Programoje numatytas stebėsenos ir bendradarbiavimo mechanizmas, kad būtų pasiekti 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodyje nustatyti bendri Europos skaitmeninės transformacijos tikslai ir uždaviniai. Skaitmeninės politikos kelrodis daro poveikį įgūdžių ir infrastruktūros sritims, įskaitant junglumą, įmonių ir internetu teikiamų viešųjų paslaugų skaitmeninimą, taip pat ES skaitmeninių teisių ir principų laikymąsi siekiant bendrųjų tikslų.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Skaitmeninio dešimtmečio tikslas – užtikrinti, kad skaitmeninės technologijos būtų naudingos žmonėms ir įmonėms. Tai reiškia, kad visi turi turėti įgūdžių dalyvauti skaitmeninėje visuomenėje. Būti įgalintiems. Taip siekiama suteikti daugiau galių įmonėms. Tai susiję su infrastruktūra, kuri palaiko mus. Taip siekiama valdžios paslaugas priartinti prie piliečių. Europos skaitmeninė transformacija suteiks galimybių visiems.“

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas sakė: „Skaitmeninio dešimtmečio politikos programa – tai būdas kurti novatoriškesnę, įtraukesnę ir tvaresnę Europos ateitį. Skaitmeninės transformacijos potencialo išlaisvinimas, visų pirma parengiant ir įgyvendinant daugiašalius projektus, sudarys sąlygas konkurencingai ir suvereniai Europai. Turime skubiai imtis iniciatyvos „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“, kad Europa būtų pasirengusi iššūkiams kintančiame ir tarpusavyje susijusiame pasaulyje.“

 

Perskaitykite visą pranešimą spaudai ir sužinokite apie tolesnius veiksmus čia.

© Europos Komisijos AV tarnyba, 2022 m.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4241
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Blokų grandinė
Bevielis internetas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų