Komisija palankiai vertina valstybių narių tikslus iki 2030 m. sukurti socialiai atsakingesnę Europą

2022-07-15

Birželio 16 d. posėdyje ES užimtumo ir socialinių reikalų ministrai pristatė savo nacionalinius tikslus, kad iki 2030 m. būtų įgyvendintas Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas. Europos Komisija vertina valstybių narių pasiryžimą siekti, kad Europa būtų teisinga, įtrauki ir visapusiška. Šiais nacionaliniais įsipareigojimais valstybės narės remia pastangas pasiekti tris pagrindinius ES tikslus užimtumo, įgūdžių ir skurdo mažinimo srityse. 

Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane išsamiai išdėstyti ES tikslai sukurti stiprią socialinę Europą, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama darbo vietoms, įgūdžiams ir socialinei įtraukčiai, kuri būtų suskirstyta į tris ES lygmens tikslus, kurie turi būti pasiekti iki 2030 m.:

  • bent 78 proc. 20–64 m. amžiaus žmonių turėtų dirbti;
  • mokymuose kasmet turėtų dalyvauti bent 60 proc. visų suaugusiųjų;
  • žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius turėtų būti sumažintas bent 15 mln., įskaitant vaikų bent 5 mln., palyginti su 2019 m.

Valstybių narių pateiktų pasiūlymų nacionaliniai tikslai padės siekti bendro tikslo iki 2030 m. pasiekti pagrindinius ES tikslus užimtumo, įgūdžių ir skurdo mažinimo srityse. Konkrečiai, valstybių narių pasiūlytas suaugusiųjų mokymosi ir skaitmeninių įgūdžių tikslas beveik atitinka ES pagrindinį tikslą. Nacionaliniai įsipareigojimai iš viso sudaro 57,6 proc. suaugusiųjų mokymosi dalyvių, o tai atitinka didžiąją ES 2030 m. tikslo dalį – 60 proc

Kiti su nacionaliniais įsipareigojimais susiję žingsniai bus, be kita ko, Komisijos vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena pagal 2023 m. Europos semestro ciklą – ES ekonominės ir užimtumo politikos koordinavimo sistemą. 

Daugiau informacijos apie nacionalinių tikslų padėtį rasite čia.
 

© Europos Komisija, 2022 m.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/commission-welcomes-member-states-targets-more-social-europe-2030
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų