Skaitmeninių įgūdžių iniciatyva: skaitmeninių įgūdžių atotrūkio Austrijoje panaikinimas

2022-12-15

Nuo COVID-19 pandemijos kasdienis gyvenimas tapo labiau skaitmeninis nei anksčiau.

Tai pasakytina ir apie darbo aplinką: Austrijos skaitmeninė transformacija paspartėjo, o kartu su ja vyksta ir struktūriniai pokyčiai.

Skaitmeninė transformacija Austrijoje

Į skaitmeninį procesą turime įtraukti kiekvieną pilietį ir nė vieno nepalikti nuošalyje.

Juk pati geriausia technologinė plėtra yra bevertė, jei piliečiai negali ja prasmingai ir išmaniai naudotis. Ilgalaikėje perspektyvoje skaitmeniniai įgūdžiai yra pagrindinė kvalifikacija, leidžianti dalyvauti šiuolaikinėje ir skaitmeninių technologijų valdomoje visuomenėje - tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime.

Austrijoje jau esama daug iniciatyvų ir pasiūlymų, yra daug įsipareigojimų ir atliktas svarbus plėtros darbas. Mūsų ateities uždavinys - pasiekti kuo daugiau žmonių ir suteikti jiems patrauklių, aukštos kokybės švietimo galimybių.
Kokie yra pagrindiniai tikslai?

Pagrindiniai tikslai

Nors Austrijos skaitmeninių įgūdžių rodiklis pagal 2022 m. DESI yra didesnis už ES vidurkį, tebėra kelios didelės skaitmeninės spragos. Daugiau kaip 30 proc. Austrijos gyventojų neturi pakankamo pagrindinių įgūdžių lygio. Be to, trūksta skaitmeninių specialistų. Remiantis naujausia Austrijos infrastruktūros ataskaita, du iš trijų vadovų skundžiasi IT specialistų įmonėje trūkumu.

Kad Austrijos ekonominė ir inovacinė galia išliktų stipri ir toliau augtų skaitmenizacijos sąlygomis, tiek specialistams, tiek gyventojams reikalingi reikiamo lygio įgūdžiai, kad jie galėtų neatsilikti skaitmeniniame pasaulyje.

Kaip pasiekti šį tikslą?

Remdamasi esamais projektais, Federalinė finansų ministerija (BMF) siekia įgyvendinti integruotą programą skaitmeninių įgūdžių trūkumui Austrijoje panaikinti, - Skaitmeninių įgūdžių iniciatyvą. Pagal šią iniciatyvą esamus projektus koordinuos, tikslingai vykdys, toliau plėtos ir papildys 4 specializuotos ministerijos: federalinė finansų ministerija (BMF), Federalinė darbo ir ekonomikos ministerija (BMAW), Federalinė meno, kultūros, valstybės tarnybos ir sporto ministerija (BMKÖS) ir Federalinė švietimo, mokslo ir mokslinių tyrimų ministerija (BMBWF).  

Programa siekiama plėsti gyventojų skaitmeninius pagrindinius įgūdžius, reikalingus kasdieniame gyvenime, taip pat konkretesnėse srityse (ypač IRT specialistų, švietimo, piliečių, darbuotojų, įmonių, viešojo administravimo ir t. t.). Šia iniciatyva padedame didinti informuotumą ir žinias saugumo tema, taip pat atsižvelgti į amžiaus ar lyties ypatumus, kad būtų stiprinami skaitmeniniai įgūdžiai. 

Remiantis plėtros pastangomis ir priemonėmis įvairiose politikos srityse, turi būti sukurta visa apimanti strategija, aiški struktūra ir bendra platforma, kurią (kartu) remtų visi dalyvaujantys subjektai, siekiant sutelkti jėgas ir sukurti platų įsipareigojimą bendram įgyvendinimui.

Konkretūs Skaitmeninių įgūdžių iniciatyvos tikslai – užtikrinti, kad iki 2030 m. kuo daugiau piliečių turėtų pakankamai pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Be to, norime padidinti IT specialistų, ypač IT srities profesionalų, dalį ir skatinti skaitmeninių technologijų srities specialistus, kad būtų patenkinti kvalifikuotos ekonomikos darbo jėgos poreikiai. Norime kuo geriau išnaudoti skaitmeninius pokyčius ir jų augimo potencialą.

Šia iniciatyva taip pat remiami 2030 m. ES skaitmeninio dešimtmečio tikslai (80 proc. europiečių, turinčių pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, ir 20 mln. IRT specialistų Europoje). 

Valstybės sekretorius Florianas Turskis savo veiklos srityje atstovauja skaitmeninimo, informacinių technologijų ir telekomunikacijų darbotvarkėms tarptautiniu lygmeniu.


© AdobeStock

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7102
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė