2022-01-19
  Per 2021 metus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 3558 pranešimus apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Tai yra rekordinis pranešimų skaičius nuo interneto karštosios linijos įkūrimo pradžios. Palyginti su 2020 m. (gauti 1373 pranešimai), pranešimų skaičius padidėjo beveik 2,6 karto. RRT specialistams ištyrus kiekvieną gautą pranešimą, tolesnių veiksmų imtasi dėl 380 atvejų. 108 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių interneto karštosioms
  2021-12-13
  Gruodžio 9 d. Europos Komisija paskelbė 2021 m. metinę Švietimo ir mokymo stebėsenos ataskaitą apie švietimo ir mokymo raidą ES ir valstybėse narėse. Apžvalgoje, kurią ketvirtojo Europos švietimo aukščiausiojo lygio susitikimo metu pristatė už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Marija Gabriel, analizuojamas mokymas ir mokymasis skaitmeniniame amžiuje, nagrinėjami praėjusių metų įvykiai, aptariama skaitmeninių sprendimų svarba mokymui ir mokymuisi, daugiausia dėmesio skiriant 2020 m. išryškėjusiems trūkumams. Apžvalgoje analizuojama
  2021-12-09
  Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) užsakymu 2021 m. IV ketv. atlikto tyrimo duomenimis, 52 proc. Lietuvos gyventojų per pastaruosius 12 mėn. lankėsi valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėse, palyginimui, 2021 m. II ketv. – 45 proc. Dažniausiai šiose interneto svetainėse ieškoma informacijos apie valstybės instituciją ar įstaigą (55 proc. apsilankiusiųjų), naudojamasi valstybės institucijų ir įstaigų teikiamomis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis (52 proc. apsilankiusiųjų), ieškoma informacijos apie valstybės institucijų ir įstaigų teikiamas viešąsias paslaugas ir
  2021-12-08
  Skaitmenizacija yra viena iš labiausiai šiandien aptarinėjamų temų bei vienas iš trijų pagrindinių 18-osios LR Vyriausybės prioritetų. Skaitmenizavimo tikslų bus siekiama naudojant tiek Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonę su gražiu lietuvišku pavadinimu NAUJOS KARTOS LIETUVA, tiek naujojo SF periodo lėšas, tiek valstybės biudžeto lėšas. Ar planuojamas tik paslaugų perkėlimas į e. erdvę ir sistemų kūrimas? Ar skaitmenizacijos prioritetas neužmiršo žmogiškojo kapitalo ir piliečio, kuris bus tų naujųjų procesų organizatorius, dalyvis ir vartotojas? Ar sulauks jis valstybės pagalbos
  2021-12-06
  Pasitikrinkite skaitmeninius įgūdžius, tai pirmas žingsnis tobulėjimo link! Europos Komisija paskelbė, kad jau galima pasitikrinti savo skaitmeninius įgūdžius pasinaudojus „DigSAT“ įsivertinimo priemone, kurią galima rasti tiek Europos skaitmeninių įgūdžių informavimo sistemos, tiek ir „Europass“ svetainėse. Kiekvienas gali laikyti skaitmeninių įgūdžių testą, jo rezultatą įrašyti savo paskyroje ir pasinaudoti aukštos kokybės mokymo galimybėmis iš Skaitmeninių įgūdžių informavimo sistemos katalogo. Naujasis internetinis testas padeda įsivertinti savo skaitmeninių gebėjimų lygį ir yra pagrįstas
  2021-12-02
  Lapkričio 24 d. Europos Komisija paskelbė 2022 m. Erasmus+ bendrąjį kvietimą. Kvietimas apima keletą galimybių pagerinti Europos piliečių skaitmeninius įgūdžius. Visų pirma, pagal Kvietimą bus finansuojama daug kokybiško ir įtraukaus skaitmeninio švietimo veiklų ir projektų, atitinkančių Skaitmeninio švietimo veiksmų plano (2021–2027 m.) tikslus. Programos biudžetas kitais metais padidintas beveik 3,9 milijardo eurų ir apima keletą svarbių temų, iš kurių paminėsime keletą. Skaitmeninių galimybių stažuotė: šiuo kvietimu siekiama parodyti vis didėjančius skaitmeninių įgūdžių poreikius visose
  2021-12-02
  Organizatoriai pranešė, kad „DigComp“ 2.2 vieša internetinė patvirtinimo apklausa (apie ją skelbėme čia) pratęsta iki gruodžio 7 d. Tai suteikia daugiau laiko visiems pasisakyti apie svarbiausius visų 21 kompetencijų pavyzdžius. Kiekvieno indėlis į patvirtinimo procesą yra labai vertingas! Viešas patvirtinimas yra svarbi bendro „DigComp“ atnaujinimo kūrimo proceso dalis: tai padeda užtikrinti, kad „DigComp“ išliktų tinkamas visoms skaitmeninių kompetencijų tobulinimo ir įgūdžių tobulinimo veikloms ir ateityje! Apklausą rasite https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigComp. Pasirinkite vieną iš
  2021-11-29
  VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras kviečia moksleivius dalyvauti respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. Konkursui teikiami originalūs kompiuterinės grafikos darbai Kalėdų švenčių tema. Darbus galima teikti iki 2021 m. gruodžio 8 d. Konkurso nuostatai ir darbai - https://itmc.lt/konkursas-kompiuterine-kaledu-pasaka. Konkursui pateikiami darbai bus skirstomi į piešinių ir nuotraukų koliažo kategorijas. Moksleivių piešinių konkurse pateikti darbai bus vertinami trijose amžiaus grupėse: I–IV klasės; V–VIII klasės; IX–XII klasės. Nuotraukų koliažo kategorijose
  2021-11-29
  Jau ir Lietuvos vartotojai gali apsilankyti virtualioje klaidinančios informacijos parodoje „The glass room“ (angl. „stiklinis kambarys“). Šioje jaunimui ir suaugusiesiems skirtoje parodoje išsiaiškinsite, kaip socialiniai tinklai ir internetas pakeitė informacijos skaitymo ir suvokimo būdą. Sužinosite, kodėl aptikti melagienas nėra taip paprasta, kaip atrodo. Pasinersite į sintetinių vaizdo klastočių pasaulį – jos šiuo metu tokios realios, kad jų praktiškai neįmanoma aptikti. Dar sužinosite, kodėl socialiniai tinklai kuriami taip, kad jose įstrigtume ilgam, ir kaip jais galima pasinaudoti
  2021-11-25
  Prieš išleisdama naują DigComp 2.2 versiją, Europos Komisija paskelbė patvirtinimo apklausą, kad sužinotų ekspertų ir suinteresuotųjų šalių, veikiančių skaitmeninių įgūdžių srityje, nuomonę. Skaitmeninės kompetencijos sandara (DigComp) yra piliečių skaitmeninių gebėjimų tobulinimo priemonė. Ji gali padėti įsivertinti įgūdžius, nustatyti mokymosi tikslus, mokymosi galimybes ir rasti atitinkamas karjeros galimybes. DigComp 2.2 patvirtinimo apklausa bus atvira iki 2021 m. lapkričio 30 d. (pratęsta iki gruodžio 7 d.) Ją užpildyti trunka 10–15 minučių, nerenkami jokie asmens ar prisijungimo