Atviras kvietimas finansinei paramai atokioms mokykloms (mokymasis iš "Extremes" projekto)

2022-07-25

Įgyvendinant projektą „Mokymasis iš kraštutinumų“ bus siekiama mažinti nelygybę, susijusią su skaitmeninio švietimo prieinamumu, didinant įtrauktį ir mažinant skaitmeninį atotrūkį, kurį patiria mokyklų bendruomenės iš atokių vietovių, turinčių menką junglumą, ribotą prieigą prie prietaisų ir skaitmeninių švietimo priemonių bei turinio arba visai jų neturintiems.

Šio kvietimo tikslas – finansuoti bandomųjų projektų diegimą, kad pradinės, vidurinės ir profesinės mokyklos galėtų pasinaudoti tinkamiausiais techniniais sprendimais, kad būtų sumažintas skaitmeninis atotrūkis, kurį patiria mokiniai iš vietovių ir bendruomenių, turinčių menką junglumą, ribotą prieigą prie prietaisų ir skaitmeninių švietimo priemonių bei turinio arba jų neturinčios. Tai bus daroma teikiant finansinę paramą trečiosioms šalims (FSTP) taikant sąžiningą ir skaidrų atrankos procesą skelbiant atvirus konkursus.

Didžiausia FSTP suma, paskirstyta kaip dotacija, yra 20 000 EUR vienai trečiajai šaliai per visą veiklos laikotarpį, tačiau mažesnės sumos taip pat gali būti priimtinos. Finansinė parama bus skirta pradiniam HECC scenarijui įdiegti visose dalyvaujančiose mokyklose. 1 200 000 EUR bus skirta maždaug 80 projektų, kuriuose dalyvaus 100–150 kaimo mokyklų iš 10 ES šalių.

Terminas: 2022 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimas (plačiosios programos)