Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai (projekto įgyvendinimas)

2022-07-25

Inovacijų aljansais siekiama stiprinti Europos inovacijų pajėgumus skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis tarp aukštojo mokslo, profesinio rengimo ir mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) ir platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus.

Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansais siekiama šalinti įgūdžių spragas darbo rinkoje, kurios trukdo ekonomikos augimui, inovacijoms ir konkurencingumui konkrečiuose sektoriuose ar srityse, siekiant tiek trumpalaikių intervencinių priemonių, tiek ilgalaikių strategijų.

Šie aljansai bus įgyvendinami 14 pramonės ekosistemų, nurodytų naujojoje Europos pramonės strategijoje. Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje sąjungų rezultatai, t. y. sektorių įgūdžių tyrimai, įgūdžių strategijos, profesiniai profiliai, mokymo programos ir ilgalaikis planavimas, bus svarbus indėlis Įgūdžių pakto sektorių partnerysčių darbe.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2022 m. rugsėjo 15 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Naudos gavėjai

Organizacijos gali dalyvauti kaip visateisės partnerės, susijęs subjektas arba asocijuotasis partneris pagal 2 dalį „Sektorinio bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai“ (projektas). Tai gali būti viešosios arba privačiosios organizacijos, teisėtai įsisteigusios ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba bet kurioje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Robotika
Papildytoji realybė
Virtualioji realybė
Didelio našumo kompiuterija
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
5G
Telekomunikacijos
Bevielis internetas
Kvantinis skaičiavimas
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
Finansavimo tarpininkas
Europos Komisija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Raštingumas ir skaičiavimo pagrindai
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Švietimas (plačiosios programos)