2022-07-25
  Galutinis šių kvietimų teikti finansinę paramą tikslas – finansuoti ir skatinti naujų tarpsektorinių ir tarpregioninių skaitmeninės gamybos vertės grandinių, kurios naujuose sektoriuose tiekia novatoriškas prekes, paslaugas ir procesus, patvirtinimą.
  2022-07-25
  Pagal kvietimą „Moterys TechEU“ teikiama parama moterų vadovaujamoms pradedančiosioms įmonėms kuo anksčiau ir rizikingiausiu savo įmonės augimo etapu.
  2022-01-17
  Šiuo kvietimu dalyvauti konkurse siekiama sukurti skaitmeninės transformacijos spartinimo priemonę (DTA), kuri padės Europos skaitmeninių inovacijų centrų (EDIH) tinklui ir galiausiai paspartins Europos ekonomikos skaitmeninę transformaciją. Pagrindiniai DTA tikslai bus teikti šias paslaugas: bendruomenės kūrimas ir mokymas, įskaitant rekomendacijas centrams, mokymo paslaugų ir medžiagos teikimą, bendruomenės kūrimo renginius; ryšys su atitinkamomis iniciatyvomis, suteikiant suinteresuotiems EDI centrams galimybę dalyvauti atitinkamose regioninėse, nacionalinėse ir Europos iniciatyvose
  2021-12-06
  2021-2027 m. programa „Erasmus+“ , kurios biudžetas siekia apie 26 mlrd. eurų, suteikia daugiau judumo ir bendradarbiavimo galimybių nei bet kada anksčiau. Lapkričio 24 d. Europos Komisija paskelbė pirmuosius kvietimus teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ 2022. Šiais kvietimais siekiama suteikti pritaikytą finansavimą įvairioms su švietimu susijusioms veikloms ir projektams, kurie pasitarnaus kaip katalizatorius Europos piliečių skaitmeniniams įgūdžiams didinti. „Erasmus+“ 2022 kvietimai skaitmeninio švietimo srityje Kvietimai, kuriuose numatytos galimybės skaitmeninio švietimo srityje
  2021-11-29
  Šia priemone bus prisidedama prie švietimo pasiūlos visoje Europoje didinimo, didinant kursų, kuriuos kartu rengia įvairių valstybių narių ir asocijuotųjų šalių universitetai kartu su kompetencijos centrais ir šioje srityje veikiančiomis įmonėmis, skaičių. Poveikis bus dvejopas: kursų pasiūla visoje ES padidės ir bus kuriamos dinamiškos skaitmeninės ekosistemos, kuriose akademinė kompetencija, moksliniai tyrimai ir novatoriškos pramonės šakos bendradarbiauja, kad pritrauktų ir išlaikytų geriausius pasaulio talentus. Paraiškos teikiamos iki 2022 m. vasario 22 d. 17.00 val. Briuselio laiku. Jei