Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija - SADM/MoSSL

SADM/MoSSL

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM/MoSSL) formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse, įstatymų nustatytais atvejais įgyvendina nustatyto laikotarpio valstybės politiką.

Organizacijos detalūs duomenys

Nacionalinės koalicijos narys
Taip
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Nežinoma
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Kategorija
Politikos formuotojas
Narystės tipas
Steigėjas