EBPO skaitmeninio švietimo perspektyvos 2021 m.: kaip DI, robotai ir blokų grandinės gali paspartinti Europos skaitmeninį švietimą

2021-06-28

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė dokumentą „Skaitmeninio švietimo perspektyva 2021: peržengiant DI, blokų grandinės ir robotų ribas“. Ataskaitoje nagrinėjama, kaip šios išmaniosios technologijos gali pakeisti ugdymą klasėje ir padėti valdyti švietimo organizacijas ir sistemas. Dirbtinis intelektas (DI), blokų grandinės ir robotai turi didelį potencialą paspartinti Europos vystymąsi ir remti naujos kartos specialistų išsilavinimą. Švietimas yra labai daug sukaupęs duomenų, kuriuos galima optimizuoti ir analizuoti, kad jo sistemos būtų patobulintos, o naudojant naujus sprendimus galima būtų klases ir švietimo įstaigas paversti šiuolaikinėmis bei užtikrinti, kad jos būtų imlesnės būsimoms naujovėms.

Kokia skaitmeninio švietimo ateitis 2021 m.?

Dėl Covid-19 pandemijos mokymasis ir mokymas buvo perkelti į skaitmeninę sferą ir paspartino vykstantį perėjimą prie naujoviško skaitmeninio švietimo. Nors tai parodė mums, kad technologijos nusipelno didesnio vaidmens švietime, bet taip pat išryškino naujas problemas, pvz., ekranų nuovargį ir tolesnį atotrūkį tarp tų, kurie neturi skaitmeninio mokymosi priemonių ir paramos mokytis savarankiškai. Mokinių įsitraukimas yra labai svarbus mokymo sėkmei, todėl lieka svarbios naujų technologijų, kurios gali įvertinti įsitraukimą ir parengti individualius mokymosi planus, skatinančius susidomėjimą ir imlumą pamokose, galimybės.

Ataskaitoje aiškiai nurodoma, kad mokyklos turėtų pasinaudoti per pastaruosius metus sukaupta patirtimi, kad nustatytų spragas ir atrastų skaitmeninius sprendimus švietimo pasiūlai pagerinti. Prieš dvejus metus iki pandemijos EBPO TALIS tyrimas parodė, kad tik pusė mokytojų dažnai sudarė galimybes naudoti technologijas mokinių projektuose. Esant dabartinėms aplinkybėms, tikimasi, kad vis daugiau pedagogų žvelgs į skaitmenines naujoves, nes neįmanoma optimizuoti technologijų mokymuisi, neįtraukiant mokytojų į šio procesą. Tikėtina, kad nuoseklus technologijų naudojimas klasėje turės didžiausią poveikį. Skaitmeninių technologijų ir inovacijų integravimas į švietimą leidžia mokytojams gauti ir teikti grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku, padedant jiems valdyti perėjimą nuo įvairių užduočių ir mokymosi metodų.

Kokios technologijos turėtų tai paskatinti?

Trys technologijų sritys, kurios šioje ataskaitoje nurodytos kaip esminės švietimui, gali prisidėti prie mūsų švietimo sistemų pertvarkymo. Įgalinus naujos kartos specialistus įgyti skaitmeninių įgūdžių naudojant technologijas klasėje ir vykdant projektus, bus prisidėta prie ilgalaikio ir tvaraus skaitmeniniu būdu prisitaikančių darbuotojų srauto užtikrinimo. Tai taip pat padės įveikti skaitmeninę atskirtį dėl socialinės ir ekonominės padėties, negalios ir mokymosi aplinkos. Įtraukus technologijas į klasę ir integravus sprendimus į mokymąsi, mokiniams, kuriems galbūt prireiktų daugiau paramos mokymo ar fizinių mokymosi priemonių srityje, kai kurios iš šių kliūčių bus pašalintos ir galiausiai bus sukurta lygesnių galimybių darbo jėga.

Dirbtinis intelektas

Dirbtinis intelektas švietime jau taikomas savarankiškame mokymesi, pasitelkiant modelius, žaidimus ir papildytos ar virtualios realybės (PR/VR) priemones. Tačiau yra galimybių DI sprendimus labiau integruoti į plataus masto švietimo strategijas. Šiandien dirbtinis intelektas naudojamas įvertinti mokinių žinioms, kaip jie galėtų tobulėti ir kaip jiems būtų galima geriausiai padėti. Kadangi dirbtinis intelektas tampa labiau prieinamas mokytojams klasėse, jau įsitikinta, kad DI gali padėti planuoti pamokas ir nurodyti, kur tam tikriems mokiniams vis dar gali prireikti pagalbos, taip pat padėti paskirti užduotis ir nustatyti dalyvavimo spragas. DI gali ne tik padaryti mokymąsi įdomesnį ir smagesnį, bet ir skatinti naujus mokymosi metodus bei padaryti juos pirmaeiliais. Sistemingai taikant dirbtinį intelektą mokyklose galima atsisakyti plačiai vyraujančio „visiems tinkančių“ mokymo metodų, o pasitelkiant kompiuterines sistemas mokiniams gali būti pateikiamos aktualiausios mokymosi užduotys dabartiniam ugdymo etapui.

Patiems mokytojams tiesiogiai gali būti naudingas dirbtinio intelekto kompiuterinių sistemų diegimas mokyklose, todėl jų dalyvavimas kuriant šias sistemas yra būtinas. Mokytojai gali gauti aiškesnį grįžtamąjį ryšį iš mokinių, kurį apdoroti rankiniu būdu užtruktų daugiau laiko, pavyzdžiui, apie tai, kurios užduotys ar jų dalys mokiniams sunkesnės, kurioms galbūt reikėtų skirti daugiau pamokų laiko. Be to, žaidybinis mokymasis skatina domėjimąsi temomis, kurių mokymas kitu atveju gali būti sudėtingas.

Robotai

Robotai klasėje gali pasiūlyti mokytojams pagalbą, kurią gali būti sunku gauti kitomis priemonėmis; Šiuo metu robotai naudojami sužavėti vaikus STEM dalykais ir padėti mokytis konkrečiomis temomis. Jei mokiniui ar mokinių grupei kyla sunkumų temoje, kurią įvaldo dauguma klasės mokinių, robotas suteiks daugiau galimybių mokytis jiems reikalingų dalykų, padėdamas trumpų pamokėlių metu lavinti įgūdžius savo tempu. Šiuo metu didelių komercinių planų naudoti robotus formaliojo ugdymo institucijose nėra, tačiau jų fizinis ir socialinis pobūdis skatina bendravimą su besimokančiaisiais, kuris gerina rezultatus.

Robotai švietimo sistemose taip pat gali suteikti papildomos pagalbos ir paramos mokiniams, turintiems negalią ar mokymosi sunkumų – ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Robotų naudojimas kartu su DI gali pasiūlyti daugiau pagalbos mokiniams su negalia ir suteikti laiko dirbti tomis temomis, ties kurioms jie turėtų sutelkti dėmesį. Be to, mokytojams bus naudingi sprendimai, interpretuojantys rankų signalus, kūno kalbą ir kitus veiksnius, padedantys jiems mokyti ir užtikrinti, kad nė vienas mokinio poreikis neliktų neatsakytas.

Blokų grandinės

Blokų grandinės gali sukurti sąveikius, vartotojo valdomus skaitmeninius kredencialus, visiškai perleisdama šių sprendimų naudotojams jų duomenų ir sertifikatų valdymo kontrolę. Blokų grandinės gali paversti mokymąsi visą gyvenimą labiau įprastu ir priimtinesniu besimokančiųjų pasirinkimu ir palaikyti sklandesnę ir prieinamesnę darbo rinką. Pandemija aiškiai parodė, kad labai svarbu turėti prieigą prie saugių, skaitmeniniu būdu perduodamų duomenų ir patikimų šaltinių. Todėl blokų grandinės kaip sprendimas suteikia besimokantiesiems galimybę įsitraukti į sistemą, kurią dabar renkasi institucijos visame pasaulyje, todėl dalyvavimas naujose sistemose tampa dar patrauklesnis.

Reikėtų pažymėti, kad blokų grandinės tinklų kūrimo ir naudojimo išlaidos gali būti didelės, todėl privatūs sprendimai nėra dažni. Tačiau tai sukuria teigiamą poveikį, nes viešieji blokų grandinės tinklai gali tapti kasdienybe, suteikiančia prieigą prie švietimo sistemų ir mokymosi visą gyvenimą galimybių, kurių daugelis piliečių anksčiau neturėjo.

Šioje ataskaitoje galima rasti daug naudingų išmaniųjų technologijų panaudojimo būdų švietimo sistemose, o gairės pateikiamos ne tik mokytojams, bet ir politikos formuotojams, švietimo įstaigoms ir net privačioms organizacijoms, siekiančioms diegti sprendimus. Ataskaitoje nurodytos idėjos aiškiai parodo, kaip galime panaudoti išmaniąsias technologijas, kad patobulintume mokymąsi ir įtrauktį mokyklose, tvarkyti mokymosi planus taip, kad skaitmeninė technologija būtų naudojama klasėje, siekiant padėti mokiniams ir mokytojams pasiekti geriausių rezultatų.

News details

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/oecd-digital-education-outlook-2021-how-ai-robots-and-blockchain-can-accelerate-europes
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Blokų grandinė
Robotika
Papildytoji realybė
Virtualioji realybė
Mašininis mokymasis
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė