Kaip skatinti inovacijas ir perkvalifikavimą Europos aukštojo mokslo srityje. EIT skelbia 12 mln. EUR vertės kvietimą teikti paraiškas

2022-12-29

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) ir jo koordinatorius EIT RawMaterials paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas pagal EIT AMI iniciatyvą, kad būtų skatinamos inovacijos aukštojo mokslo srityje.

„Remdamosi EIT aukštojo mokslo institucijų iniciatyva, aukštojo mokslo institucijos virsta pirmaujančiais institucinių pokyčių pavyzdžiais ir giliai įsišaknija mūsų visos Europos inovacijų ekosistemoje. Tokiomis iniciatyvomis tiesiogiai remiama Naujoji Europos inovacijų darbotvarkė, kuria siekiama, kad Europa taptų pasauliniu giliųjų technologijų inovacijų centru.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel.

Giliųjų technologijų specialistų iniciatyva – nauja EIT pavyzdinė programa, kuria siekiama iki 2025 m. parengti milijoną Europos specialistų. Daugiausia dėmesio bus skiriama technologijų specialistų rengimui aukštesniojo mokslo sistemoje.

Organizacijų prašoma pradėti rengti paraišką susipažinus su visu kvietimo tekstu, kuris skelbiamas EIT AMI iniciatyvos interneto svetainėje.

Paraiškų teikimo sistema jau veikia, paraiškas teikiantys konsorciumai paraiškas gali teikti iki 2023 m. vasario 28 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku. Atrinkti projektai bus paskelbti 2023 m. gegužę.

Šis paskiausias kvietimas teikti paraiškas atrinks iki 16 projektų, parengtų konsorciumų, sudarytų iš akademinių ir neakademinių organizacijų. EIT AMI iniciatyvos tinklas priima paraiškas iš visų programos „Europos horizontas“ Europos šalių.

Bus surengti internetiniai seminarai, kuriuose bus išsamiau pristatytas naujas EIT AMI iniciatyvos kvietimas ir atsakyta į pareiškėjų klausimus.

Registruotis čia

© EIT

 

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7223
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė