LIKTA dalijosi skaitmeninių įgūdžių ugdymo Latvijoje patirtimi

2023-06-12

Birželio 6 d. Latvijos informacinių ir ryšių technologijų asociacija (LIKTA) sukvietė projekto SEPAL (Parama užimtumo platformai pasitelkiant pameistrystės mokymąsi) atstovus iš Rumunijos, Graikijos, Ispanijos, Lenkijos ir Lietuvos į renginį, siekiant pristatyti skaitmeninių įgūdžių ugdymo iniciatyvas ir Latvijos nacionalinę skaitmeninę koaliciją.

Susitikimo metu LIKTA pristatė savo pastangas ugdyti skaitmeninius įgūdžius Latvijoje, įskaitant Latvijos skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo informavimo svetainę. Asociacija taip pat pabrėžė savo darbo su nedirbančiomis, nesimokančiomis ir mokymuose nedalyvaujančiomis moterimis (NEET) patirtį įgyvendinant projektą WOMEN4IT. Projekto WOMEN4IT tikslas – gerinti jaunų moterų, kurioms gresia atskirtis iš darbo rinkos, skaitmeninius gebėjimus ir įgūdžius, siekiant pagerinti jų įsidarbinimo galimybes ir spręsti IRT specialistų trūkumo Europos darbo rinkoje problemą. Pristatyme LIKTA pristatė įvairias priemones ir išteklius, pavyzdžiui, Atvirųjų švietimo išteklių duomenų bazę, kurioje IRT mokymuisi siūloma daugiau kaip 300 atvirosios švietimo medžiagos. Daugiau informacijos apie projektą WOMEN4IT galima rasti projekto interneto svetainėje.

Savo ruožtu SEPAL projektas pasidalijo savo patirtimi ir pristatė veiklą, vykdomą pagal EEE ir Norvegijos jaunimo užimtumo programą, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Projekto SEPAL tikslas – skatinti 24–29 metų jaunimo integraciją į darbo rinką. Projektas sukūrė profiliavimo sistemą ir pateikė rekomendacijas organizacijoms, dirbančioms su jaunais asmenimis, kuriems kyla sunkumų patekti į darbo rinką. Daugiau informacijos apie šį projektą galima rasti projekto interneto svetainėje.

@LIKTA

 

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/8443
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė