Mokytojų tyrėjų savaitė

2022-12-19

Europos skaitmeninio švietimo centras organizuoja renginių ciklą „Mokytojų tyrėjų savaitė“, kad pedagogai galėtų bendradarbiauti išspręsdami problemas, su kuriomis jie kasdien susiduria darbo vietoje.

Dirbate skaitmeninio švietimo srityje ir susiduriate su iššūkiais? Norite kartu su kolegomis atlikti tyrimus ir kaupti gerąją švietimo patirtį? Jei atsakėte teigiamai, galite prisijungti prie Europos skaitmeninio švietimo centro bendruomenės.

Centras remia bendradarbiavimu grindžiamus informacijos mainus ir žinių plėtojimo procesus Europos lygmeniu, vykdydamas veiklą „Mokytojai kaip tyrėjai“.

Kviečiami prisijungti visų sektorių pedagogai, įskaitant mokytojus, mokyklų vadovus, projektuotojus, mokymo trenerius ir t. t.

Trys pagrindiniai šios veiklos „Mokytojai kaip tyrėjai“ ramsčiai yra šie:

  • bendradarbiavimu grindžiamas švietimo praktikos tyrimas, nustatant ir aprašant bendrus uždavinius ir veiksmus;
  • šių veiksmų bandymai, renkant pastabas apie jų poveikį ir rezultatus atsiliepimų ataskaitose;
  • atsiliepimų lyginamoji analizė skirta nustatytai problemai spręsti.

Kiekviename etape vyksta tarpusavio vertinimas, kurį atlieka kiti bendruomenės pedagogai.

Iki šiol aptarti išūkiai, kaip:

  • įvertinti besimokančių asmenų darbą nuotolinio mokymo metu;
  • įtraukti visus besimokančius asmenis į nuotolinio mokymosi užduotis;
  • rasti tinkamą dermę tarp skaitmeninių priemonių ir specialiųjų poreikių turinčių besimokančiųjų;
  • ugdyti pradedančiųjų ir naujokų skaitmeninius įgūdžius.

Planuojamos datos:

  • 2022 m. gruodžio 14-16 d. (14.00–16.00 val.);
  • 2023 m. sausio 11-13 d. (13.30–15.30 val.);
  • 2023 m. vasario 1 d. (14.00–16.00 val.), vasario 2 d. (9.00–11.00 val.), 2023 m. vasario 3 d. (2.00–16.00 val.).

Laikas nurodytas Vidurio Europos laiku (CET).

Apsilankykite komandų kanale „Mokytojai kaip tyrėjai“.

© Europos Komisija

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7214
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų