Nauja 2022 m. DESI: ES šalims vis dar sunku panaikinti skaitmeninių įgūdžių spragas

2022-08-02

Liepos 28 d. Europos Komisija paskelbė naujus 2022 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) rezultatus, pagal kuriuos kasmet stebimi Europos skaitmeninės veiklos rezultatai ir ES šalių pažanga.

2022 m. DESI ataskaitos daugiausia grindžiamos 2021 m. duomenimis ir jose apžvelgiama ES valstybių narių skaitmeninių technologijų srityje padaryta pažanga. Nors ES valstybės narės COVID-19 pandemijos metu padarė pažangą skaitmeninimo srityje, joms vis dar sunku šalinti skaitmeninių įgūdžių spragas, MVĮ paversti skaitmeninėmis įmonėmis ir kurti pažangiausius 5G tinklus. Vis dėlto ES dėjo daug pastangų, kad paremtų skaitmeninę transformaciją: ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP), kuriai skirta beveik 127 mlrd. EUR reformoms ir investicijoms skaitmeniniame sektoriuje, suteikia neprilygstamą galimybę paspartinti skaitmeninę transformaciją, kurios ES ir jos valstybės narės negali pralesiti.

Tikrai skaitmeninei transformacijai būtinas ryžtingas žingsnis į priekį siekiant, kad piliečiai įgytų skaitmeninių įgūdžių. Žmonėms, neturintiems reikiamų skaitmeninių įgūdžių, kyla pavojus atsilikti, nes skaitmeninės technologijos tampa būtina kasdienio gyvenimo ir dalyvavimo visuomenėje dalimi. Iš 2022 m. DESI ataskaitos duomenų matyti, kad tik 54 proc. 16–74 m. amžiaus europiečių turi bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius. Skaitmeninio dešimtmečio tikslas – iki 2030 m. bent 80 proc. piliečių.

Be to, 9 mln. ES IRT specialistų taip pat gerokai atsilieka nuo ES tikslo: iki 2030 m. įdarbinti 20 mln. specialistų ir jų nepakanka, kad būtų išspręsta įgūdžių trūkumo problema, su kuria šiuo metu susiduria įmonės, MVĮ ir organizacijos, nepaisant to, kad 2020–2021 m. į darbo rinką pateko 500 000 IRT specialistų.

2022 m. rezultatai rodo, kad nors dauguma valstybių narių daro pažangą vykdydamos skaitmeninę transformaciją, įmonės vis dar plačiai nenaudoja tokių esminių skaitmeninių technologijų kaip dirbtinis intelektas (DI) ir didieji duomenys. Ryšio infrastruktūra, visų pirma 5G, kuri yra būtina itin novatoriškoms paslaugoms ir taikomosioms programoms, turi būti diegiama greitai. Suomija, Danija, Nyderlandai ir Švedija tebėra ES lyderės. Tačiau net ir čia pažangiausių skaitmeninių technologijų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų, diegimas tebėra apie 30 proc., o tai gerokai atsilieka nuo 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslo - 75 proc. Tai iš dalies lemia ir didelis įgūdžių trūkumas, kuris trukdo bendrai pažangai ir lemia skaitmeninę atskirtį.

Nepaisant to, apskritai pastebima teigiama konvergencijos tendencija: ES toliau gerina savo skaitmeninimo lygį, o valstybės narės, kurios pradėjo veikti žemesniu lygmeniu, palaipsniui vystosi sparčiau. Visų pirma Italija, Lenkija ir Graikija per pastaruosius penkerius metus gerokai padidino savo DESI reitingus, nuosekliai investuodamos ir didindamos politinį dėmesį skaitmeninėms technologijoms, kurios taip pat buvo remiamos Europos lėšomis.

Jei norite sužinoti, kaip kiekviena šalis vertina DESI indeksą, galite susipažinti su sąveikiuoju skaitmeninių įgūdžių žemėlapiu, kuriame pateikiami pagrindiniai duomenys, įžvalgos ir veiksmai, susiję su skaitmeniniais įgūdžiais ir darbo vietomis kiekvienoje ES valstybėje narėje.

 

© Europos Komisija

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4262
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų