Nauja partnerystė skaitmeniniams įgūdžiams Europoje stiprinti pagal Įgūdžių paktą

2022-07-21

2022 m. liepos 18 d. pagal Įgūdžių pakto iniciatyvą pradėta nauja partnerystė, kuria siekiama gerinti skaitmeninius įgūdžius pramonės pasaulyje.

Ši nauja partnerystė yra Europos Komisijos, ES asociacijų, įmonių, organizacijų, profesinių sąjungų, universitetų, mokymo paslaugų teikėjų ir nacionalinių federacijų paramos ir bendradarbiavimo rezultatas. Pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas darbo jėgos kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui ir į skaitmeninę pramonę pritraukti daugiau žmonių. Be to, ši nauja partnerystė padės pasiekti Europos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos tikslus, nes padės asmenims ir organizacijoms įgyti esminių skaitmeninių įgūdžių. 

„Skaitmeninės ekosistemos įgūdžių partnerystė pagal Įgūdžių paktą atliks pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad ES ekonomika būtų pritaikyta ateities iššūkiams. Ji taip pat įkvėps kitus – tiek skaitmeninėje ekosistemoje, tiek bet kurioje kitoje pramonės ekosistemoje – skaitmenines galimybes paversti sėkmingais verslo modeliais, kurie būtų naudingi ir piliečiams, ir įmonėms.“ – už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas

Skaitmeninio sektoriaus partnerių darbo įgūdžiai bus pirmoji partnerystės sritis. Tada partneriai nustatys bendrus tikslus, kaip antai būsimų pokyčių, susijusių su kvalifikacijos kėlimu ir perkvalifikavimu, pvz., darbuotojų, kurie turi būti perkvalifikuoti, skaičiaus stebėseną. Be to, naujoji partnerystė glaudžiai bendradarbiaus su kitomis įmonėmis, jau veikiančiomis kitose pramonės šakose, kuriose skaitmeniniai įgūdžiai yra itin svarbūs, pavyzdžiui, Skaitmenine koalicija. Ji ieškos bendradarbiavimo ir sąveikos su kitais vykdomais projektais galimybių.

Naujasis bendradarbiavimas yra dalis įsipareigojimų sistemos kitose pramonės ekosistemose pagal Įgūdžių paktą – vieną iš pavyzdinių iniciatyvų pagal Europos įgūdžių darbotvarkę.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4236
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų