Naujas žingsnis siekiant skaitmeninio dešimtmečio tikslų: įsigalioja 2030 m. politikos programa

2023-01-16

Įsigaliojo 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio politikos programa: Europos Parlamentas, valstybės narės ir Komisija pirmą kartą kartu nustatė konkrečius tikslus ir uždavinius keturiose pagrindinėse skaitmeninių įgūdžių srityse.

Europos institucijos ir valstybės narės pasiekė esminį politinį susitarimą keturiose pagrindinėse srityse: skaitmeninių įgūdžių, infrastruktūros, įskaitant junglumo, įmonių skaitmeninimo ir internetinių viešųjų paslaugų.

Siekiant įvertinti pažangą ir nustatyti kriterijus, kuriuos reikia užbaigti iki 2030 m., tikslus ir uždavinius papildo jau pradėtas ciklinis bendradarbiavimo procesas.

Kokie yra programos tikslai?

Nuo dabar iki 2030 m. ES valstybės narės, bendradarbiaudamos su Europos Parlamentu, ES Taryba ir Komisija, formuos savo skaitmeninę politiką taip, kad būtų pasiekti tikslai keturiose srityse:

  • gerinti piliečių pagrindinius ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius;
  • gerinti naujų technologijų, pvz., dirbtinio intelekto, duomenų ir debesijos, diegimą ES įmonėse (taip pat ir mažosiose įmonėse);
  • toliau plėtoti ES junglumo, skaičiavimo ir duomenų infrastruktūrą; ir
  • užtikrinti, kad viešosios paslaugos ir administravimas būtų prieinami internetu.

Šiuose tiksluose įtvirtinti politikos programos tikslai: užtikrinti saugias ir patikimas skaitmenines technologijas, konkurencingą interneto aplinką MVĮ, saugią kibernetinio saugumo praktiką, sąžiningas galimybes visiems naudotis skaitmeninėmis galimybėmis ir plėtoti tvarias, efektyviai energiją ir išteklius naudojančias inovacijas.

„Technologijos ir toliau atliks vis svarbesnį vaidmenį mūsų visuomenėje ir gyvenime. Naudodamiesi stebėsenos mechanizmu dabar turime konkrečių tikslų, kaip užtikrinti, kad skaitmeninės technologijos būtų naudingos visiems žmonėms ir įmonėms“, – sakė už prie skaitmeninio sektoriaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager.

Daugiašaliai projektai

Didelio masto projektai yra labai svarbūs siekiant skaitmeninių tikslų ir iki 2030 m. įgyvendinant skaitmeninę transformaciją. Valstybės narės sutelks išteklius ir glaudžiai bendradarbiaus vykdydamos daugiašalius projektus, kad plėtotų skaitmeninius pajėgumus, kuriuos joms būtų sunku suteikti pačios. 

Visų pirma politikos programa sukūrė procesą, kuriuo siekiama nustatyti ir pradėti vykdyti daugiašalius projektus tokiose srityse kaip 5G, kvantiniai kompiuteriai, prijungtos viešojo administravimo institucijos ir kt.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7306
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Didelio našumo kompiuterija
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
5G
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų