2021 m. LKDF forumo rezultatai

2021 m. LKDF forumo rezultatai

2021 m. rugsėjo 22 d. LKDF forume, kurio tema „Skaitmeniniai įgūdžiai įtraukiajai ateičiai“, diskutuota, kaip skaitmeninių įgūdžių ugdymas ketvirtosios pramonės revoliucijos metu padės užtikrinti įtraukesnę ateitį visiems. 

LKDF forume UNIDO, bendradarbiaudamas su Europos mokymo fondu ir organizacija „WorldSkills International“, rugsėjo 23 –24 d. surengė virtualų hakatoną, skirtą 2020 m. LKDF forumo temai „Žalieji įgūdžiai tvariai ateičiai“ remti ir sukurti geriausią žaliųjų įgūdžių sprendimą. 

Forumas suteikė puikią galimybę diskutuoti apie tai, kaip sumažinti darbo įgūdžių skirtumus, panaikinti skaitmeninių įgūdžių atotrūkį ir skatinti bendradarbiavimą ateityje

LKDF forumo rezultatų knygoje pateiktos atstovų išvados ir diskusijos bei statistiniai duomenys apie dabartinę ir būsimą skaitmeninių įgūdžių lygį. Daugelis atstovų kalbėjo apie tai, kaip COVID-19 pandemija atskleidė sunkumus, su kuriais susiduriama ugdant įgūdžius, ir paragino pasaulio bendruomenę pasinaudoti ketvirtąja pramonės revoliucija siekiant sukurti įtraukaus darbo ateitį. Teminėse sesijose buvo nagrinėjami klausimai, su kuriais susiduria moterys ir nepalankioje padėtyje esančios grupės, siekdamos įgyti skaitmeninių įgūdžių, taip pat metodai, kuriais siekiama spręsti skaitmeninės įtraukties klausimus. Baigiamojoje ceremonijoje buvo surengtas raginimas imtis veiksmų, kuriame pabrėžtas poreikis užtikrinti, kad skaitmeninių įgūdžių ugdymas būtų atviras ir prieinamas visiems, taip pat iškeltas klausimas, kaip tarptautinė bendruomenė gali padėti. 
 

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Ataskaita