EIT Digital – „Švietimo skaitmeninių įgūdžių ugdymo ateitis“ (2022 m.)

EIT „Švietimo skaitmeninių įgūdžių ugdymo ateitis“ yra „EIT Digital Makers & Shapers" ataskaitų serijos dalis.

Šioje naujoje ataskaitoje "EIT Digital" vertina skaitmeninių įgūdžių ir ypač skaitmeninės specializacijos klausimus, atsižvelgdama į švietimo ir mokymo pasiūlą plačiąja prasme, kurią pateikia tiek viešasis, tiek privatusis sektoriai, nustatydama pagrindines spragas ir remdamasi jomis kurdama ateities scenarijus.

Išanalizavus pagrindines viešojo ir privataus sektoriaus mokymo pasiūlos tendencijas, ataskaitoje nustatomos keturios pagrindinės spragos:

  • aiškus skaitmeninių gebėjimų ugdymo metodo fragmentiškumas visoje Europoje;
  • Europos universitetų lygmens specializuotų skaitmeninių įgūdžių mokymo įstaigos paprastai; lėtai keičia savo mokymo programas ir neskuba prisitaikyti prie dinamiškų darbo rinkos poreikių;
  • trūksta privataus sektoriaus pasiūlymų, skirtų vidutiniam skaitmeninių įgūdžių lygiui gerinti;
  • technologijų milžinų ir specializuotų privataus sektoriaus struktūrų pasiūlymai įprastai orientuoti į savo darbo rinkos poreikius ir yra išskirtiniai.

Pasak "EIT Digital" , šios pagrindinės spragos gali lemti keturis kraštutinius scenarijus, grindžiamus skirtingais viešojo ir privataus sektoriaus pasiūlos, teikiančios bendruosius ir specializuotus skaitmeninius įgūdžius, pokyčiais ateityje: „Skaitmeninis atrankumas", „Skaitmeninė gausa", „Skaitmeninė plėtra" ir „Skaitmeninis nepriteklius".

Trys rekomendacijos, kaip gerinti skaitmeninių įgūdžių ugdymą

Remiantis prognozavimo scenarijais, ataskaitoje pateikiamos trys rekomendacijos, kurios gali padėti įgyvendinti geriausią scenarijų.

   1. Visa Europos viešoji švietimo sistema visais lygmenimis turi skubiai modernizuoti iš esmės pasenusias skaitmeninio švietimo programas.

   2. Išsklaidytos privačiojo skaitmeninio švietimo iniciatyvos turėtų tapti viena kitą papildančiomis, platesnėmis ir geriau suderintomis bendromis skaitmeninių įgūdžių iniciatyvomis.

   3. Siekiant pagerinti bendrą kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą, turi būti geriau koordinuojamos visos Europos skaitmeninių įgūdžių iniciatyvos, tinklai ir ekosistemos.

Susipažinkite su išsamia analize EIT Digital interneto svetainėje.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimas (plačiosios programos)
Darbo organizavimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Ataskaita