Europos švietimo link: kritinės ateities uždavinių perspektyvos (2021 m.)

Šiame tyrime, kurį Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komitetas užsakė Struktūrinės ir sanglaudos politikos teminiam skyriui (Vidaus politikos generaliniam direktoratui), išsamiai analizuojamos XXI a. Europos pedagogams ir politikos formuotojams aktualios temos: besimokančių asmenų judumas, pilietiškumo ugdymas ir skaitmeninio bei virtualaus mokymosi vaidmuo. Didesnės galimybės visiems jaunuoliams dalyvauti judumo programose bus naudingos įsidarbinimo galimybėms, mažesnei socialinei nelygybei ir atviresniems, atsakingesniems ir aplinką tausojantiems Europos piliečiams.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Raštingumas ir skaičiavimo pagrindai
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Švietimo mokslai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Tyrimas