Gyvybingos ES daiktų interneto ekosistemos kūrimas

Europos daiktų interneto centras (ES DI) pateikia atnaujintą tvarios ir visapusiškos naujos kartos daiktų interneto iniciatyvos ekosistemos augimo apžvalgą. Šioje naujausioje ataskaitoje atsižvelgiama į ES ir daiktų interneto pagrindinį principą: siekiant sukurti gyvybingą ir veiksmingą Europos daiktų interneto ekosistemą būtina nustatyti ir įtraukti visas atitinkamas mokslinių tyrimų, inovacijų ir politikos iniciatyvas; nustatyti pagrindinius rinkos traukos poreikius ir technologijų plėtros tendencijas; taip pat koordinuoti ir suderinti su visais pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais visoje Europoje bendrą užmojį ir planą.

Naujausioje ataskaitoje pateikiama:

  • atnaujintas įvairių atitinkamų pastangų ir iniciatyvų žemėlapis;
  • gairių sistema, parengta siekiant atsižvelgti į ekspertų indėlį, taip pat pagrindiniai ES ir daiktų interneto ekspertų grupės seminarų ir patariamosios tarybos posėdžių rezultatai;
  • struktūrizuotai pristatoma informacija, gauta iš vykdomų Europos Komisijos projektų specialių Koordinavimo valdybos sesijų metu, pabrėžiant pagrindines tendencijas ir prioritetus;
  • apibendrinta nuomonė apie ES daiktų internetą kaip gyvąjį centrą, jungiantį įvairias jėgas ir suinteresuotuosius subjektus, kad būtų sukurta gyvybinga ir tvari Europos daiktų interneto ekosistema.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Daiktų internetas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Ataskaita